ผกก.สภ.เมืองพัทยา วอนผู้มีจิตศรัทธาและผู้ใจบุญ ปฏิบัติตามคำประกาศคำสั่งการแจกจ่ายสิ่งของให้ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 อย่างเคร่งครัด หวั่นสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อและก่อให้เกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวาย หากไม่มีการจัดมาตรการที่ดี (มีคลิป)

              พ.ต.อ.เขมรินทร์ พิศมัย ผกก.สภ.เมืองพัทยา เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ได้มีประกาศคำสั่งให้ผู้ที่ประสงค์จะบริจาค และแจกจ่ายสิ่งของต่างๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั้นให้ประสานงานกับอำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทราบก่อนการแจกจ่ายสิ่งของ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยจัดระเบียบการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19 ทั้งนี้ผู้บริจาคก็ต้องมีการคำนึงเรื่องของเวลาและสถานที่ในการแจกจ่าย พร้อมกำหนดมาตรการให้สอดคล้องกับประกาศคำสั่งของจังหวัดด้วย

             ทั้งนี้หากไม่มีการเตรียมความพร้อมและมาตรการอะไรเลย จะให้เจ้าหน้าที่ของรับไปดำเนินการทั้งหมดก็คงยากต่อการดำเนินการจัดระเบียบในการรวมกลุ่มของประชาชนจำนวนมาก ซึ่งเสี่ยงต่อการติดต่อของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากในแต่ละวันมีผู้มีจิตศรัทธาและผู้ใจบุญนำสิ่งของ ทั้งอาหารปรุงสุก อาหารแห้ง มาแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ทำให้การจัดกำลังเจ้าหน้าที่ลงไปดูแลอาจทำได้ไม่ทุกที่และทั่วถึง ทั้งนี้มีบางพื้นที่ที่ไม่มีการแจ้งมายังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ทราบก่อน แล้วมีประชาชนมารวมตัวกันเพื่อมารอรับการบริจาคแบบไม่มีมาตรการ แต่จะมาให้เจ้าหน้าที่ไปจัดระเบียบให้ในภายหลังนั้น ทำให้ความเข้าใจของพี่น้องประชาชนบางส่วนมีความเข้าใจผิดว่าสามารถทำได้ ซึ่งหากไปอยู่ในสถานการณ์จริงนั้นเจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการให้ได้ เนื่องจากประชาชนที่เดินทางมารอรับบริจาคแต่ละคนมาไม่พร้อมกัน อาทิ มีคนมารอรับบริจาค 1,000 คน คนที่มาก่อน มานั่งรอรวมกันกับคนที่มาทีหลัง โดยไม่มีการจัดระเบียบก่อน แต่จะให้เจ้าหน้าที่มาจัดระเรียบลำดับให้ ความเป็นจริงเจ้าหน้าที่ไม่สามารถทราบได้ว่าประชาชนคนไหนมาก่อนมาหลัง แล้วหากมีการจัดลำดับผิดอะไรจะเกิดขึ้น ณ ตอนนั้นก็จะเกิดเป็นความโกลาหล ชุลมุนวุ่นว่าย
             ผกก.สภ.เมืองพัทยา กล่าวต่ออีกว่า ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการให้มีการประสานเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อนทำการบริจาคหรือแจกจ่ายสิ่งของให้กับประชาชน เพื่อจะให้มีการจัดมาตรการ ก่อนที่จะมีการปล่อยมารวมตัวชุมชนของประชาชน หากรายใดไม่มีการประสานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่จึงต้องให้มีการยกเลิกการแจกจ่ายออกไปก่อน ซึ่งไม่ใช่ว่สเจ้าหน้าที่ไม่เห็นใจผู้เดือดร้อน แต่ทุกส่วนต้องเข้าใจบริบทและสถานการณ์ในตอนนี้ว่าสิ่งที่เราต้องเผชิญกันอยู่ คือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งสามารถแพร่กระจ่ายได้ในพื้นที่ที่มีกลุ่มคนรวมกันเป็นจำนวนมาก

(ชมคลิป)

Advertisement