เมืองพัทยา เตรียมแจกจ่ายเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (มีคลิป)

              (7 เม.ย.63) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ในขณะนี้เมืองพัทยาได้มีการประสานกับภาคเอกชน และ อบจ.ชลบุรี ในการจัดการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนให้ได้มีเครื่องอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอในช่วงวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ โดยทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือกันฝ่าวิกฤตโควิด-19ไปด้วยกัน ซึ่งอัตราการเพิ่มของผู้ติดเชื้อในภาพรวมของประเทศไทยแม้จะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ในพื้นที่เมืองพัทยาด้วยมีชาวต่างชาติอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากทำให้มีกลุ่มบุคคลที่มีการสัมผัสกับชาวต่างชาติอยู่ ทำให้อัตราการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มในพื้นที่เมืองพัทยายังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
            โดยในส่วนของอำเภอบางละมุง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้มีการบูรณาการการทำงานตรวจสอบเชิงรุก ในการตรวจหาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะมีการกักตัวกลุ่มผู้เฝ้าระวังแล้วยังมีการตรวจหาเชื้อด้วย ซึ่งหากมีการตรวจพบเร็วก็สามารถนำมารักษาได้อย่างทันท่วงที เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ในอนาคต
             ทั้งนี้จึงอยากจะขอความร่วมมือประชาชน และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือกับมาตรการของภาครัฐเป็นอย่างดี เพราะประชาชนทุกคนต้องการจะผ่านวิกฤตการนี้ไปด้วยกันอย่างรวดเร็ว

(ชมคลิป)

Advertisement