ฝ่ายรักษาความสะอาดเมืองพัทยา นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำความสะอาดวัดหนองใหญ่ หลังพบเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีประชาชนเดินทางเข้าออกตลอดเวลา ลดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

            (25 มีนาคม 2563) ที่วัดหนองใหญ่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาเมืองพัทยา นำเครื่องไม้เครื่องมือทำความสะอาด ลงพื้นที่ภายในวัด เพื่อร่วมทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ เพื่อป้องกันการเกิดการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด–19 ทั้งนี้เนื่องจากว่าวัดก็ถือว่าเป็นสถานที่สาธารณะที่มีความเสี่ยง มีผู้คนที่เดินทางเข้าออกในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันพระ ดังนั้นทางคณะผู้บริหารเมืองพัทยาจึงได้สั่งการให้ฝ่ายรักษาความสะอดเมืองพัทยา พร้อมด้วยฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ลงพื้นที่ร่วมกันในการทำความสอาดพื้นที่วัด ณ บริเวณลานวัด และสถานที่ทึ่ได้รับการสัมผัสบ่อยๆ จากบุคคลทั่วไป ก็จะได้รับการทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ

           โดยบรรยากาศในวันนี้พบว่ามีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด ร่วมทำความสะอาดกันอย่างคึกคัก
Advertisement