ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ลงพื้นที่แคมป์คนงาน คัดกรองสุขภาพ พร้อมให้ความรู้โรควัณโรค เนื่องในวันวัณโรคโลก

            (25 มีนาคม 2563) ที่แคมป์คนงาน ภายในซอยจอมเทียน 5 ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา นำโดยนางณอัญญา จันทรากาศ หัวหน้าฝ่ายงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา พร้อมด้วยทีมงาน ได้ลงพื้นที่ภายในแคมป์คนงาน ซอยจอมเทียน 5 เพื่อทำการคัดกรองและตรวจสุขภาพคนงานภายในแคมป์ดังกล่าวเนื่องในวันวัณโรคโลก สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยาจึงได้เดินหน้าคัดกรองสุขภาพแก่แรงงานที่เข้ามาทำงานในพื้นที่เมืองพัทยา โดยในวันนี้ได้มีการเดินทางทำการคัดกรองโรค พร้อมตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิ โรคเบาหวาน และความดัน เป็นต้น
             เนื่องในโอกาสวันที่ 24 มีนาคมนี้ เป็นวันวัณโรคสากล ปี 2563 ได้กำหนดคำขวัญสื่อไปถึงทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์คือ WANTED: LEADERS FOR A TB-FREE WORLD หรือ “คุณคือผู้นำแห่งการยุติวัณโรค เพื่อเมืองไทยปลอดวัณโรค” เชิญชวนทุกคนร่วมสร้างประวัติศาสตร์ในการยุติวัณโรคร่วมกัน โดยในปีนี้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ทุกระดับ ภาคมหาวิทยาลัยต่างๆ องค์กรเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป เริ่มต้นกิจกรรมคัดกรองค้นหาวัณโรคใน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สัมผัสร่วมบ้าน, ผู้ต้องขังในเรือนจำ, ผู้ติดเชื้อเอชไอวี, ผู้ป่วยโรคเบาหวาน, ผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี, บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และแรงงานข้ามชาติ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการควบคุมป้องกันวัณโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานการดำเนินงานวัณโรคแห่งชาติ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และลดอุบัติการณ์วัณโรคลงอย่างน้อยร้อยละ 12.5 ต่อปี เหลือร้อยละ 88 ต่อแสนประชากร ภายในปี พ.ศ. 2564 และเหลือร้อยละ 10 ต่อแสนประชากร ภายในปี พ.ศ. 2578

             ดังนั้นในวันนี้ทางฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยาจึงได้เดินหน้าคัดกรองกลุ่มเสี่ยงร่วมกัน ซึ่งพบว่ามีกลุ่มแรงงานร่วมกิจกรรมเกือบ 150 คนด้วยกัน
Advertisement