ตม.จว.ชลบุรี เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับให้บริการผู้มาใช้บริการทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (มีคลิป)

            จากกรณีที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ โดยทางภาครัฐและเอกชนได้เสริมมาตรการในการป้องกันอย่างจริงจัง โดยเฉพาะพื้นที่มีการติดต่อราชการหรือมีชุมชนอยู่อย่างหนาแน่น โดยวันนี้ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองชลบุรี บริเวณจอมเทียนซอย 5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งพบว่าได้มีมาตรการในการป้องกันอย่างจริงจัง สำหรับบุคคลทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มาติดต่องานทางราชการ

            โดยจัดตั้งเต็นท์อำนวยความสะดวกด้านนอกอาคาร และการกำหนดพื้นที่เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลต่างๆ พร้อมประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการใส่หน้ากากอนามัย พร้อมทั้งการจัดเจลล้างมือไว้ให้ตามจุดต่างๆ เพื่อความสะดวก ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวได้กำหนดไว้ดังนี้คือ
​             1. การจัดเต้นท์ขนาดใหญ่ ไว้ภายนอกอาคาร เพื่อจัดแถวให้ผู้มาใช้บริการต่อคิว โดยเว้นระยะห่างในการยืนคนละ 1 เมตร และจัดเต้นท์ให้นั่งพักคอย โดยให้จัดเก้าอี้นั่งห่างกัน 1 เมตรเช่นกัน 2. การจัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิตรวจวัดไข้ผู้ที่มาใช้บริการ และประทับตราเครื่องหมายแสดงการยืนยันว่าผ่านการตรวจแล้ว หากใครมีไข้สูงจะเชิญตัวไปตรวจที่ รพ.บางละมุงอีกครั้งหนึ่ง 3. การจัดคิวผู้มาใช้บริการให้เข้าไปภายในอาคารไม่เกินครั้งละ 30 คน เพื่อลดความแออัด 4. การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและขัดพื้นภายในอาคารที่ทำการทุกสัปดาห์ 5. การจัดหาหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกนาย และผู้มารับบริการที่ไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัย 6. การจัดหาเจลล้างมือให้ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ตามจุดบริการต่างๆ 7. ให้เจ้าหน้าที่สวมใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือยางตลอดการปฏิบัติหน้าที่ 8. การจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 9 เครื่อง เพื่อช่วยฟอกอากาศในอาคารให้บริสุทธิ์

           ทั้งนี้ทาง ตม.จว.ชลบุรี มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเป็นรูปธรรม และให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่

(ชมคลิป)

Advertisement