เมืองพัทยา เปิดประตูศาสนสถานย่านพัทยากลาง ทำความสะอาดฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 (มีคลิป)

            ตามที่ทั่วโลกเกิดการแพร่ระบาดของโรไวรัสโควิด-19 อยู่ในขณะนี้ จนภาครัฐของไทยได้ออกนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยขอความร่วมมือให้ปิดสถานประกอบการ แหล่งชุมชน รวมถึงกักตัวเองและคนในครอบครัวให้อยู่สถานที่ที่ปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดการลุกลามจนมีผู้ติดเชื้อมากขึ้นนั้น
            ล่าสุด วันที่ 24 มี.ค.63 เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา นำโดยนายสัญญา ทับทิมศรี หัวหน้าฝ่ายบริการรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ได้นำน้ำยาฆ่าเชื้อโรคมาฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อโรคทั่วทุกบริเวณภายในศาสนสถานย่านพัทยากลาง ทั้งมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ พัทยา และโบสถ์เซ็นต์นิโคลัส พัทยา พร้อมกันนี้ยังได้ทำความสะอาด สร้างทัศนียภาพที่ปลอดโปร่ง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19
           ทั้งนี้ พบว่าทางศาสนสถานได้ร่วมปฏิบัติตามแนวทางหยุดการแพร่กระจายของเขื้อไวรัสโควิด-19 ของทางจังหวัดชลบุรีเป็นอย่างดี โดยได้ทำการปิดไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาทำกิจกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงการชุมนุมของผู้คนจนกว่าสถานการณ์โรคระบาดจะดีขึ้นอย่างปลอดภัยด้วยเช่นกัน

(ชมคลิป)

Advertisement