สภ.เมืองพัทยา เข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว จัดชุดปฏิบัติการพิเศษแบบตาต่อตาฟันต่อฟัน พร้อมเพิ่มความถี่ในการออกตรวจ และบูรณาการเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราในพื้นที่เสี่ยง (มีคลิป)

              พ.ต.อ.เขมรินทร์ พิสมัย ผกก.สภ.เมืองพัทยา เปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของประชาชนและนักท่องเที่ยวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่มีการระบาดมากขึ้นในวงกว้าง หลายพื้นที่ รวมถึงจังหวัดชลบุรี ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคดังกล่าว เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ. ศ. 2558 ส่งผลกระทบกับทุกส่วนทั้งเศรษฐกิจที่ซบเซาลง ผู้ค้า และเจ้าของกิจการต้องชะลอตัว หยุดกิจการชั่วคราว ทำให้มีผู้ว่างงานเกิดขึ้น ซึ่งทำให้หลายคนที่ประสบปัญหาขาดรายได้ในการเลี้ยงชีพ ก่อให้เกิดภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง ซึ่งในช่วงนี้อาจจะมีสถิติอาชญากรรมที่สูงขึ้น
            ทั้งนี้ สภ.เมืองพัทยาได้มีการนำนโยบายของสำนักงานตรวจแห่งชาติ และนโยบายตำรวจภูธรภาค 2 ในการจัดชุดปฏิบัติการพิเศษการต่อต้านการก่ออาชญากรรมที่รุนแรง หรือที่เรียกง่ายๆ ว่าชุดไล่ล่า พร้อมอาวุธครบมือในการออกตรวจตรา สกัดกั้นปราบปรามอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในการซ้ำเติมความทุกข์ของประชาชนในช่วงภาวะวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ยังมีการจัดชุดสายตรวจปกติ โดยเพิ่มมาตรการที่เข้มข้นและเพิ่มจำนวนอัตราวงรอบในการออกตรวจที่ถี่ขึ้น มีการบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยาในส่วนต่างๆ ทั้งเจ้าหน้าที่งานจราจรให้มาปฏิบัติงานในส่วนงานป้องกันอาชญากรรม รวมถึงงานสืบสวนก็มาช่วยในงานป้องกันอาชญากรรม ในการออกตรวจตราในพื้นที่เสี่ยง ทั้งธนาคาร ร้านค้าทอง ร้านสะดวกซื้อ ตู้เอทีเอ็ม รวมถึงจุดต่างๆ ที่มีความล่อแหลมเสี่ยงต่อการตกเป็นเป้าในการก่ออาชญากรรม ซึ่งถือเป็นมาตรการในการป้องกันอาชญากรรม
           ผกก.สภ.เมืองพัทยา เปิดเผยต่ออีกว่า ทั้งนี้อยากจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว อยากให้มีดูแลทรัพย์สินของตัวเอง รวมถึงพื้นที่ต่างๆ ที่จะเป็นเป้าต่อการก่ออาชญากรรม ให้มีการเก็บรักษาทรัพย์สินให้ดี ซึ่งเป็นมาตรการในการป้องกันตัวเองในเบื้องต้น เพื่อลดโอกาสในการก่อเหตุของผู้ไม่หวังดี พร้อมทั้งคอยเป็นหูเป็นตาให้กันในชุมชน หมู่บ้าน หากพบสิ่งผิดสังเกตุ สงสัย อย่านิ่งดูดาย รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบทันทีในช่องทางต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลได้อย่างทันท่วงที
           นอกจากนี้อยากจะฝากถึงผู้ที่คิดจะก่อเหตุ อยากจะให้ไตรตรองให้ดี เพราะไม่มีทางจะรอดพ้นเงื้อมมือของกฎหมายไปได้ โดยเฉพาะ สภ.เมืองพัทยานั้นได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้น บูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่ในทุกฝ่าย หากมีการก่อเหตุ โอกาสที่จะรอดพ้นเงื้อมมือกฎหมายนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษจะทำงานแบบตาต่อตาฟันต่อฟัน ที่จะไม่ให้ใครเอาข้ออ้างความทุกข์ร้อนมาซ้ำเติมพี่น้องประชาชนได้

(ชมคลิป)

Advertisement