รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเปิดโต๊ะรับฟังรายงานความคืบหน้าการดำเนินการขออนุญาตจดทะเบียนสินค้า “ฉลากเขียว” คณะทำงานมาสเตอร์คอนเซิร์น เตรียมส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชีวภาพเข้าแล็ปตรวจ พิสูจน์ความเป็นธรรมชาติ 100% ไม่มีส่วนผสมพลาสติก (มีคลิป)

             (20 มี.ค.63) น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการของคณะทำงาน บจก.มาสเตอร์ คอนเซิร์น ว่าได้เข้าร่วมพูดคุยและรายงานผลการทำงานกับนายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีการเปิดโต๊ะรับฟังรายงานผลความคืบหน้า พร้อมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 100% ที่จะนำมาทดแทนผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหารที่ทำมาจากพลาสติก เช่น จาน ชาม ช้อม ส้อม แก้วดื่มน้ำ และถุงขยะ
            และอันเนื่องมาจากสถานการณ์จากโรคโควิด-19 น.ส.สุภาดา ยังได้แสดงความเห็นและความเชื่อมั่นอีกด้วยว่า ต่อไปคนไทยอีกจำนวนมากจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดำรงชีวิต โดยจะหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพเพิ่มยิ่งขึ้น จะเริ่มให้ความสำคัญกับการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวเพิ่มยิ่งขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 100% ของบริษัทฯ จะสามารถต่อยอดวัตถุดิบพัฒนาทำเป็นหมวก ผ้าปิดปาก ถุงมือ ซึ่งจะสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกได้เป็นอย่างมากในอนาคตอีกด้วย
            ทั้งนี้ ทางนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สอบถามรายละเอียดข้อมูลของผลิตภัณฑ์ อุณหภูมิที่เหมาะสมในการใช้งาน และระยะเวลาที่ย่อยสลาย ซึ่งต้องคำนึงถึงการย่อยสลายด้วยว่ามีผลออกมาเป็นอย่างไร ซึ่งทางนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมแนะนำให้มีการส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาทำการทดสอบภายในห้องแล็ปของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อผ่านมาตรฐานก่อนเสนอสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดทำเป็นผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวตามขั้นตอนและกระบวนการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป
              อย่างไรก็ตาม ทาง น.ส.สุภาดา ยังได้เปิดเผยข้อมูลถึงการต่อยอดจัดหาวัตถุดิบทางธรรมชาติอื่นๆ เพื่อมาทดแทน โดยมุ่งเน้นไปในเรื่องการช่วยช่วยเหลือเกษตรไทย ซึ่งได้มองไปที่ยางนาและพืชล้มลุกอื่นที่มีความเป็นไปได้ ซึ่งเรื่องนี้ทางนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมได้แนะนำว่าประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพมากมาย โครงการดังกล่าวที่ดำเนินการอยู่นั้นถือเป็นเรื่องที่ดี แต่การดำเนินการต้องเป็นไปตามขั้นตอน ซึ่งทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะเป็นอีกแรงผลักดันในการสร้างความมั่นใจให้ผลิตภัณฑ์ โดยจะทอดแทรกองค์ความรู้ อธิบาย และสร้างความเข้าใจในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนต่อไปด้วยเช่นกัน

(ชมคลิป)

Advertisement