เมืองพัทยาประกาศลุยต่อ! ปัญหารุกคลองพัทยาใต้ ล่าสุดปิดหมายรื้อถอน 12 ราย พร้อมเร่งออกคำสั่งใหม่ผู้ประกอบการสถานบันเทิงทำสะพานข้ามคลอง และก่อสร้างอาคารโดยไม่รับอนุญาต (มีคลิป)

             นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกคลองสาธารณะพัทยาใต้ ซึ่งพบว่าที่ผ่านมามีปัญหาการบุกรุกแนวคลองเป็นจำนวนมาก โดยแม้ว่าจะมีการดำเนินการรื้อถอนอาคารไปแล้วเป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังตรวจพบว่ามีผู้ฝ่าฝืนอยู่ และยังมีการดำเนินการที่ท้าทายอำนาจรัฐ ด้วยการก่อสร้างเพิ่มเติมใหม่อีกบางส่วน
           นายสุธรรม กล่าวว่า ปัญหาการบุกรุกแนวคลองสาธารณะพัทยาใต้เป็นมาอย่างยาวนาน และมีการดำเนินการอย่างจริงจังในช่วงที่มีน้ำท่วมขังหนัก จนมีการลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างจริงจัง พร้อมสั่งทำการรื้อถอนอาคารและปรับปรุงแนวคลองจนมีความกว้างขวางและการระบายน้ำที่สะดวกมากขึ้น อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเพิ่มเติมในปัจจุบันยังพบว่ามีการก่อสร้างต่อเติมอาคารที่รุกล้ำแนวคลองอยู่ส่วนหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันได้มอบหมายให้ทางสำนักการช่างเมืองพัทยาทำการปิดหมายประกาศคำสั่งเพื่อให้รื้อถอนไปแล้วเพิ่มเติมจำนวน 12 ราย ซึ่งในส่วนนี้เจ้าของอาคารได้ทำการรื้อถอนเองไปแล้วจำนวน 2 วัน มีการขอขยายเวลารื้อถอนอีก 4 ราย ส่วนที่เหลือน่าจะครบกำหนดในช่วงเดือนเมษายน ซึ่งเมืองพัทยาก็จะเข้าไปดำเนินการรื้อถอนอย่างจริงจังต่อไป
             นายสุธรรม กล่าวต่อไปว่านอกจากนี้ยังมีการตรวจพบว่ามีเจ้าของที่ดิน และสถานบริการบางรายที่เตรียมเปิดให้บริการใหม่ ทำการก่อสร้างสะพานข้ามคลองโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมทั้งการก่อสร้างอาคารที่ไม่ได้รับอนุญาตเช่นกัน โดยแม้ที่ผ่านมาได้มีการปิดหมายคำสั่งระงับการใช้ การก่อสร้างต่อเติม และคำสั่งรื้อถอนไปแล้ว แต่ได้มีการอุทธรณ์คำสั่งไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ระดับจังหวัด ซึ่งพบว่ามีการออกคำสั่งที่คลาดเคลื่อนโดยเฉพาะเรื่องของขนาดสะพาน และอาคาร จึงจำเป็นต้องออกคำสั่งใหม่ที่กำลังเสนอผู้บังคับบัญชาได้ลงนามและนำไปปิดประกาศต่อไป
            อนึ่งการออกคำสั่งที่คลาดเคลื่อนนี้ถือว่าเป็นความไม่รอบคอบของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจึงได้กำชับให้ดำเนินการอย่างรัดกุมและจริงจัง พร้อมแต่งตั้งให้รองปลัดเมืองพัทยาซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลงานในส่วนของสำนักการช่างไปประชุมเพื่อพิจารณาการจัดวางตำแหน่งและบุคลากรที่เหมาะสมกับงาน เพื่อให้งานเดินไปได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

(ชมคลิป)

Advertisement