เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เดินหน้าประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล พร้อมพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 พร้อมพิจารณาเห็นชอบ แก้ไข เพิ่มเติมร่วมกัน

             (19 มีนาคม 2563) ที่ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองปลาไหล นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 1/2563 โดยมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในการจัดทำประชาคมในวันนี้

              ตามที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้ดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนต่อท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งในวันนี้ทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจึงได้ดำเนินการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้านในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย มาในวันนี้ทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจึงได้รวบรวมโครงการและงบประมาณที่จะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมนำเสนอให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2563 พร้อมกัน

โดยในวันนี้ประชาชนทุกหมู่บ้านต่างร่วมกันทำประชาคมและรับทราบในส่วนของแผนงานในการพัฒนาต่างๆ เพื่อมีมติเห็นชอบ หรือแก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างร่วมกันลงมติเห็นชอบในการพัฒนาท้องถิ่นกันอย่างคึกคัก

Advertisement