หลายหน่วยงานในพื้นที่อำเภอบางละมุง-เมืองพัทยา จัดจุดคัดกรองผู้มาใช้บริการ เพื่อเป็นการป้องกันไวรัสโควิด-19 ไม่ให้แพร่เชื้อต่อ (มีคลิป)

             เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี พบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และมีผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี มีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ให้มีการปิดสถานบริการตามกฎหมายสถานบริการในพื้นที่จังหวัดชลบุรีทุกแห่ง รวมไปถึงร้านสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจกรรมนวดเพื่อสุขภาพ สปา และกิจการเพื่อเสริมความงาม โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ สถานที่สำหรับจัดให้มีการพนันชนไก่ และชกมวยทุกแห่ง งดการจัดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563
             ล่าสุดวันนี้ (20 มี.ค.63) ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นสถานที่ราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ ในพื้นที่อำเภอบางละมุง พบหลายหน่วยงาน อาทิ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง ศาลาว่าการเมืองพัทยา มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เทศบาลเมืองหนองปรือ ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา ได้มีการจัดจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมเจลล้างมือ ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะมาติดต่อราชการและมาใช้บริการตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันและระงับไวรัสไม่ให้แพร่เชื้อต่อไป อีกทั้งเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความมั่นใจ ความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว

(ชมคลิป)

Advertisement