อำเภอบางละมุง เลื่อนวันเกณฑ์ทหารเป็น 21-23 เม.ย.63 ลดความเสี่ยงผลกระทบโควิด-19 ปรับสถานที่ จัดสาธารณสุขร่วมคัดกรอง ผู้ผ่อนผันไม่ต้องแสดงตนที่หน่วยลดแออัด (มีคลิป)

           (17 มี.ค.63) ตามที่ปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้กองทัพบกทำการเลื่อนการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ระหว่าง 1-11 เมษายน 2563 เป็น 16 – 26 เมษายน 2563 โดยในส่วนของอำเภอบางละมุงนั้น พันตรี ถาวร ขีระมาตย์ สัสดีอำเภอบางละมุง ชี้แจงว่า อำเภอบางละมุงจะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 ในวันที่ 7 – 8 เมษายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) เลื่อนเป็นระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ภูมิพลมหาราชา หรือ “สวนพ่อ” ด้านหลังโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ โดยในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 มี 1 ตำบล คือ ตำบลหนองปรือ วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 มี 3 ตำบล คือ ต.บางละมุง ต.นาเกลือ และ ต.หนองปลาไหล และวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 มี 4 ตำบล คือ ต.โป่ง ต.เขาไม้แก้ว ต.ห้วยใหญ่ และ ต.ตะเคียนเตี้ย
             พันตรี ถาวร กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการลดความแออัดของสถานที่ตรวจเลือกทหาร ซึ่งสำหรับคนที่จะสมัครทหาร ให้มาสมัครได้ที่ สัสดีอำเภอภูมิลำเนาทหาร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2563 และจะได้รับการตรวจร่างกาย ในวันที่ 10 เมษายน ในวันเกณฑ์ทหารจริงจะได้ไม่ต้องมาอีก และสำหรับคนผ่อนผันต่อ ไม่ต้องมารายงานตัวในวันตรวจเลือกฯ แต่ให้มาพบเจ้าหน้าที่สัสดีอำเภอภายหลังวันตรวจเลือกฯ ตั้งแต่วันที่ 1-31 พ.ค.63 เพื่อรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารของปีถัดไป สำหรับคนผ่อนผันที่จะสละสิทธิผ่อนผัน เพื่อเข้ารับการตรวจเลือกฯ ให้มาแจ้งสละสิทธิ์ผ่อนผันที่หน่วยสัสดีอำเภอบางละมุง ในระหว่างวันที่ 25 มี.ค. ถึง 15 เม.ย.63 และต้องมารายงานตัวในวันตรวจเลือกฯ ณ สถานที่ตรวจเลือกฯ
              ทั้งนี้ขอความร่วมมือญาติทหาร ไม่ควรมาในสถานที่ตรวจเลือกทหาร ทางราชการมีความจำเป็นต้องกันไม่ให้ญาติเข้ามาใกล้สถานที่เกณฑ์ทหาร แต่จะจำกัดพื้นที่ให้อยู่ ลูกหลานใครจะสมัครรีบไปสมัครก่อน จะได้เลือกผลัด เลือกเหล่าทัพก่อน หลังปลดประจำการจะได้คะแนนช่วย 10% ในการสมัครสอบเข้าโรงเรียนทหาร

(ชมคลิป)

Advertisement