เมืองพัทยา บูรณาการทุกภาคส่วน เตรียมจัด Big Cleaning Day ทั่วเมืองพัทยา สู้ไวรัส โควิด -19 สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว 27 มี.ค.นี้

              ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ พร้อมด้วยนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมเป็นประธาน ประชุมบูรณาการทุกภาคส่วน เตรียมความพร้อมจัด Big Cleaning Day ทั่วเมืองพัทยา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยมีนายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางละมุง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมืองพัทยา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
              นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากโรคไวรัสโควิด-19 ได้มีการแพร่ระบาดหนักในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ตามราชกิจจานุเบกษาและมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้โรคดังกล่าวเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พุทธศักราช 2558 ทำให้ระดับการเฝ้าระวังและการป้องกันตัวเองจากสถานการณ์เสี่ยงสูงทวีความรุนแรงมากขึ้น
             ทั้งนี้เมืองพัทยาจึงได้มีการจัดประชุมเพื่อวางมาตรการป้องกันการแพร่กระจ่ายเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยกำหนดจัดทำ Big Cleaning Day ทั่วทั้งเมืองพัทยา โดยแบ่งการทำความสะอาด ออกเป็นโซนพื้นที่ ซึ่งจะเริ่มต้นที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา และสถานที่ราชการต่างๆ โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 โรงเรียน และโรงเรียนในเขตเมืองพัทยา มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฯ ท่าเรือแหลมบาลีฮาย เกาะล้าน สถานีตำรวจทุกแห่งในเมืองพัทยา จุดเสี่ยง และสถานที่แหล่งชุมชนที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวอาศัยอยู่ โดยหลังประชุมแล้วจะนำมติในที่ประชุมเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อนำข้อมูลรายละเอียดในครั้งมาปรุมเตรียมความพร้อมกับทุกภาคส่วนในวันที่ 23 มีนาคม 2563 ก่อนจะมีการลงพื้นที่ทำกิจกรรม Big Cleaning ในวันที่ 27 มี.ค.นี้
Advertisement