เมืองพัทยาเดินหน้าเร่งแนะแนวทางในการป้องกันเชื้อไวรัส โควิท-19 แก่ประชาชน หลังพบเริ่มมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย

           (17 มีนาคม 2563) ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการเปิดการอบรมแนะนำให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาในเชิงรุก หลังจากที่พบว่าสถิตผู้ป่วยเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ประเทศไทยเริ่มมีมากขึ้น และเริ่มมีความเสี่ยงมากขึ้น ประเทศไทยยังคงเปิดรับนักท่องเที่ยว และคนไทย ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงอยู่ แต่ในปัจจุบันพบว่าพื้นที่เมืองพัทยายังไม่พบผู้ป่วยโรคโควิด-19
           สำหรับไวรัสโควิด-19 เป็นกลุ่มของเชื้อไวรัสที่สามารถก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจในคน ส่วนใหญ่ทำให้เกิดอาการไม่รุนแรง เช่น ไข้หวัดธรรมดา บางสายพันธ์ุอาจก่อให้เกิดอาการรุนแรงเป็นปอดอักเสบได้ ส่วนไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ พบครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ไวรัสสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ ผ่านทางการไอ จาม สัมผัสน้ำมูก น้ำลาย ผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคปอดอักเสบมาจากไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 จะมีอาการไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ และมีประวัติเดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยง
          สิ่งสำคัญในช่วงนี้ที่ประชาชนสามารถที่จะป้องกันตัวเองด้วยการล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำเปล่า โดยใช้สบู่ก้อนและสบู่เหลว หรือล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล สวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้อง หากเดินทางออกไปในสถานที่ๆ มีผู้คนแออัด ควรใส่สีเข้มออกด้านนอกเสมอ คลุมให้ปิดจมูก ปาก คาง คล้องหู ขยับให้พอดีกับใบหน้า กดลวดขอบบนให้สนิทกับสันจมูก โดยเปลี่ยนทุกวันและทิ้งลงในภาชนะที่มีฝาปิด เพื่อป้องกันการติดเชื้อทั้งจากตนเองและผู้อื่น
             นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการไปตลาดค้าสัตว์ และไม่สัมผัสหรืออยู่ใกล้กับสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ป่วยหรือตาย ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ เนื่องจากเชื้อก่อโรคระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ และที่สำคัญควรรับประทานอาหารปรุงสุกร้อน โดยบรรยากาศในวันนี้พบว่าประชาชนต่างให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

Advertisement