องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว จังหวัดชลบุรี จัดโครงการจัดประเพณีวิ่งควาย ประจำปีงบประมาณ 2563 การแข่งขันควายเร็ว สร้างความสามัคคีของประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (มีคลิป)

           เมื่อวันที่ 14 มี.ค.63 ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี นายพฤฒิพงศ์ สิงโตทอง เป็นประธานเปิดโครงการจัดประเพณีวิ่งควาย ประจำปีงบประมาณ 2563 การแข่งขันควายเร็ว โดยมีนายสมศักดิ์ สวัสดีมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว กล่าวรายงาน โดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม ตลอดจนเป็นส่งเสริมชื่อเสียงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของตำบลคลองกิ่ว จังหวัดชลบุรี ให้ประชาชนในจังหวัดชลบุรีและต่างจังหวัด ได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้น ตลอดจน เป็นการส่งเสริมประชาชนที่เลี้ยงควายมีเครือข่าย สร้างโอกาสการนำควายมาแข่งขัน เพื่อคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์ให้ดีขึ้นเรื่อยๆ
          ทั้งนี้สืบเนื่องจากในอดีต ในพื้นที่ของตำบลคลองกิ่ว มีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับทำการเกษตร ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม อาทิ ทำนา ทำไร่ แล้วเมื่อหมดฤดูก็จะนำควายมาประชันแข่งขันกัน ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว จึงดำเนินการจัดขึ้น เนื่องจากต้องการให้ประชาชนหันมาให้ความสำคัญการใช้แรงงานจากควาย และส่งเสริมการเลี้ยงควายกันมากขึ้น

           โดยได้จัดการแข่งขันเป็นประเภทต่างๆ ประกอบไปด้วย รุ่นจิ๋วน้องใหม่ รุ่นจิ๋วซุปเปอร์ รุ่นจิ๋วพิเศษ รุ่นจิ๋วเล็ก รุ่นจิ๋วใหญ่ และรุ่นใหญ่ โดยที่ถือเป็นการประชันกันในครั้งแรกของปี 2563

(ชมคลิป)

Advertisement