สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยาจัดอบรมการจักสานจากเส้นพลาสติก เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพจักสานเส้นพลาสติก (มีคลิป)

           (16 มี.ค.63) ที่ สวนอาหารเรือนไทย สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและกิจการประชาคมได้ดำเนินการจัดอบรมการจักสานจากเส้นพลาสติก ให้แก่สมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาและประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2563 โดยมีวิทยากรจาก กลุ่มสตรีอาชีพสัตหีบ เป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้

            สำหรับการจัดอบรมจักสานจากเส้นพลาสติก เพื่อพัฒนาทักษะสร้างความชำนาญ อีกทั้งเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกด้านอาชีพแก่กลุ่มพัฒนาสตรีและประชาชนชาวพัทยา เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยังสามารถเพิ่มรายได้กับตนเองและชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการลดจำนวนถุงพลาสติกที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยการอบรบในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวพัทยาเข้าร่วมอบรมสานตะกร้าจากเส้นพลาสติกเป็นจำนวนมาก

(ชมคลิป)

Advertisement