เมืองพัทยาเตรียมออกประกาศขอความร่วมมือไม่ใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกและโฟมตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาชาติ (มีคลิป)

            นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ด้วยความแนวทางยุทธศาสตร์ประเทศไทยเน้นให้ความสำคัญด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่น เมืองพัทยาจึงมีแนวความคิดในเรื่องของการเตรียมการออกประกาศขอความร่วมมือให้งดใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีส่วนของพลาสติกและโฟมในส่วนของพื้นที่บ้านเกาะล้าน ม.7 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ทั้งนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่าปัญหาขยะบนเกาะล้านมีปริมาณกว่า 6 หมื่นตัน ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านบนเกาะล้านเป็นอย่างมาก ซึ่งเรื่องดังกล่าวถือเป็นหน้าที่ที่เมืองพัทยาจะต้องดูแลรับผิดชอบ ซึ่งหลังจากนี้คาดว่าจะได้ดำเนินการก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอยบนเกาะ พร้อมกันนี้จะได้มีการรณรงค์ห้ามใช้บบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกและโฟม เพราะตลอดเวลาที่นักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปที่เกาะล้านก็จะนิยมใช้จานพลาสติกและโฟม จะไม่ใช้จานกระเบื้อง เพราะต้องนำมาล้างสร้างความสกปรก จึงทำให้มีขยะพลาสติกจำนวนมาก ที่ไม่สามารถย่อยสลายไปตามธรรมชาติได้ หรือกว่าจะมีการย่อยสลายก็ใช้เวลานาน
             อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ก็ได้มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ จำนวนมาก ที่สามารถย่อยสลายได้เองในเวลาอันรวดเร็ว ที่ผู้ประกอบการผลิตมาจำหน่ายเพื่อใช้ทดแทนเครื่องใช้พลาสติกและโฟม จึงอยากให้ชาวเกาะล้านร่วมกันใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเปลี่ยนจากจานชามพลาสติกและโฟมมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ ซึ่งถือเป็นทางเลือกใหม่ที่ไม่ทำลายธรรมชาติ โดยครั้งแรกจะทำการขอความร่วมมือก่อน ตัวอย่างเช่น โครงการเดินกินถิ่นนาเกลือที่ทำมาและก็ได้รับความร่วมมือที่ดี

(ชมคลิป)

 

Advertisement