จังหวัดชลบุรี จัดตั้งมูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจังหวัดชลบุรี หวังแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดแบบถาวร พร้อมระดมกำลังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด หมู่ 10 ต.โป่ง (มีคลิป)

           ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมปรึกษาหารือกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงสุนัขจรจัดศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด หมู่10 ต.โป่ง ภายใต้การดูแลของมูลนิธิสงวนชาติศรไกร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากมูลนิธิสมาคมพิทักษ์สัตว์ไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

            นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จากกรณีปัญหาสถานศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด หมู่ 10 ต.โป่ง ที่ยังไม่มีความพร้อมสำหรับการดูแลสุนัขจรจัดกว่า 600 ตัว ด้วยยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างอาคารสถานที่ และอาหารยังมีไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงสุนัข อีกทั้งสุนัขบางตัวมีสุขภาพไม่แข็งแรง ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวจึงต้องเร่งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขและบูรณาการทำงานร่วมกัน
            โดยในพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบว่ามีจำนวนสุนัขจรจัดไม่น้อยกว่า 200,000 ตัว โดยมีหน่วยงาน มูลนิธิต่างๆ และคนรักสัตว์นำสุนัขจรจัดไปดูแลบ้างบางส่วน และยังมีสุนัขจรจัดอีกหลายตัวที่ยังไม่ได้รับการดูแล ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดแบบถาวรและเป็นรูปธรรม จึงได้มีการจัดตั้งมูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรีขึ้น เพื่อดูแลและแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในจังหวัดชลบุรี โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 20 ล้านบาท ในการดำเนินการ
          ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต่ออีกว่า ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาการดูแลสุนัขจรจัดของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด หมู่10 ต.โป่ง เบื้องต้นได้ให้มีการดูแลและแยกสุนัขเล็กและสุนัขที่ตั้งท้องออกจากจำนวนสุนัขทั้งหมด รวมทั้งกั้นบริเวณพื้นที่การเลี้ยงสุนัขในแต่ละช่วงวัยให้ชัดเจน และปลูกต้นไม้สร้างร่มเงาให้สุนัขได้มีที่อาศัยหลบแดดฝนสร้างสุขอนามัยที่ดีให้เกิดขึ้นกับสุนัขจรจัดภายในศูนย์สุนัขจรจัดดังกล่าว พร้อมจัดทีมเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ลงพื้นที่ดูแลสุขภาพทุกวันศุกร์

(ชมคลิป)

Advertisement