คนไทยเชื้อสายจีนจังหวัดชลบุรีจัดงานวันเทวะสมภพเจ้าแม่กวนอิม ร่วมอธิษฐานขอคนไทยฝ่าวิกฤติโควิด-19 โดยเร็ว (มีคลิป)

            (13 มี.ค.63) ที่พุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์พ้งไล้ซาจับซาเซียวเกาะโรงเจบึงไร่ 1 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายอำมาตย์ โสภณารมย์ นายกพุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์พงไล้ซาจับซาเซียวเกาะ พร้อมคณะกรรมการของสมาคม ได้จัดงานวันคล้ายวันเทวะสมภพเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นองค์เทพเจ้าที่ชาวอำเภอศรีราชาและชาวไทยเชื้อสายจีนทั้งประเทศให้ความเคารพนับถือ โดยจัดให้มีการสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม โดยคณะกรรมการฯ ได้จัดพิธีสวดมนต์ของพระสงฆ์จีนเป็นการสมโภชน์วันเทวะสมภพเจ้าแม่กวนอิม
             นอกจากนี้ชาวไทยเชื่อสายจีนจังหวัดชลบุรี ที่เข้าร่วมงานยังอธิษฐานให้คนไทยฝ่าวิกฤติโควิด-19 ให้คลี่คลาย โดยขอให้ทุกคนรวมใจเป็นหนึ่งเดียวสู้ๆ และนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน สถานการณ์คลี่คลายให้ได้โดยเร็ว ด้วยการจับมือร่วมกันเดินไปข้างหน้าฟัน ฝ่าอุปสรรคไปด้วยกัน ขอให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกคน

(ชมคลิป)

Advertisement