เริ่มเห็นความเป็นไปได้ในความร่วมมือทางธุรกิจจัดการปัญหาขยะทางการเกษตรภาคเหนือ เพิ่มรายได้ให้ผู้ปลูกข้าวโพด แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยการร่วมลงทุนเนรมิตโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 100% ทดแทนพลาสติก (มีคลิป)

               ตามที่ในสถานการณ์ปัจจุบัน กระแสข่าวขาดแคลนหน้ากากอนามัยในประเทศกำลังได้รับความสนใจเป็นที่กว้างขวาง ทั้งในสังคมจริงและสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย ซึ่งนอกจากผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ที่ผู้คนพากันซื้อหาหน้ากากอนามัยมาใช้ป้องกันแล้ว จากปัญหาที่มีมาก่อนหน้านี้คือเรื่องของปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่น PM 2.5 ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ทำให้ผลกระทบมากขึ้นเป็นสองเท่า จนเป็นที่น่าเป็นห่วงอยู่ในขณะนี้นั้น
             จากกรณีดังกล่าว เมื่อวันที่ 11 มี.ค.63 นายตัน ภาสกรนที ผู้บริหารอิชิตันกรุ๊ป ได้เป็นประธานการรับฟังการนำเสนอข้อมูล ระบบ และแผนการดำเนินธุรกิจโรงผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพทดแทนพลาสติก เพื่อหาความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างอิชิตันกรุ๊ปกับ บจก.มาสเตอร์ คอนเซิร์น โดยมีคณะผู้บริหารรุ่นใหม่ของอิชิตันกรุ๊ป และตัวแทนจากมาสเตอร์คอนเซิร์น และคณะทำงานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication เข้าร่วมพูดคุยและหารือ
            โดยการนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ดังกล่าว จะเป็นการรับซื้อขยะจากภาคการเกษตรในส่วนของข้าวโพดที่เหลือใช้ ไม่ว่าจะเป็นลำต้น ใบ และซังข้าวโพด มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของและผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อมาทดแทนการใช้พลาสติกตามนโยบายด้านสิ่งแวมล้อมของรัฐบาล ซึ่งจากที่ผ่านมา หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว เกษตรกรผู้ปลูกจะเผาทำลายขยะภาคการเกษตรจนเกิดเป็นมลพิษทางอากาศ ซึ่งในเรื่องนี้ยังสามารถช่วยเหลือเกษตรกรในการเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายขยะภาคการเกษตร ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างงานและสร้างรายได้จากการทำการเกษตรเพิ่มมากขึ้น
             ทั้งนี้ จะต้องมีการดำเนินการลงทุนก่อสร้างโรงงานสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ในงบประมาณรวมกว่า 400 ล้านบาท โดยจะทำการก่อสร้างโรงงานผลิต ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี บริเวณที่มีเส้นทางรถไฟพาดผ่าน เพราะต้องมีความสะดวกในเรื่องของการขนส่งวัตถุดิบ หลังจากรับซื้อจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ซี่งส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 ทำการเพาะปลูกไร่ข้าวโพดอยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือของไทย
            อย่างไรก็ตาม นายตัน ภาสกรนที ผู้บริหารอิชิตันกรุ๊ป ได้แสดงความสนใจ ถึงโอกาสในการร่วมทำธุรกิจร่วมกัน โดยมีคณะทำงานของอิชิตันกรุ๊ปได้เก็บข้อมูล พร้อมทั้งซักถามข้อสงสัยเบื้องต้นในบางประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจร่วมกัน พร้อมจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปพิจารณา ศึกษาและวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ และการเติบโตทางธุรกิจ ก่อนจะนัดหมายคณะทำงาน บจก.มาสเตอร์ คอนเซิร์น และ RubbishCom มาร่วมพูดคุยเชิงลึกอีกครั้งเร็ว ๆ นี้ เพราะถือได้ว่าเป็นการทำธุรกิจที่มีส่วนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

(ชมคลิป)

Advertisement