ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสฯ

Advertisement