ทต.โป่ง ฉลองพิธีเปิดสนามทางวิ่งจักรยานรอบอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ด้วยการแข่งขันมินิมาราธอน Pong Mabprachan Run 2020 โชว์ศักยภาพปล่อยนักวิ่งกว่า 2,000 คน สัมผัสบรรยากาศสนามริมน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพัทยา

           (2 มีนาคม 2563) ที่ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโป่ง บริเวณริมอ่างเก็บน้ำมาบประชัน จ.ชลบุรี นายประเนิม ศิริรูป นายกเทศมนตรีตำบลโป่ง ได้จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันมินิมาราธอน Pong Mabprachan Run 2020 โดยมีนายนริศ นิรามัยวงศ์ ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักวิ่ง กว่า 2,000 คน ร่วมด้วยนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา, นายเฉลิม เกตุแจ้ สมาชิกสภาอบจ.ชลบุรี, นายอนุชา เพียรใจ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโป่ง ท่ามกลางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่างเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง
           ด้วยเทศบาลตำบลโป่ง ได้กำหนดจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน Pong Mabprachan Run 2020 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหวังที่จะส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปลูกฝังให้ประชาชนรักสุขภาพ ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่ออกกำลังกายแห่งใหม่ รอบอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเทศบาลตำบลโป่ง ตามนโยบายของนายประเนิม ศิริรูป นายกเทศมนตรีฯ ที่เล็งเห็นความสำคัญของการสร้าง และส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลอีกทางหนึ่ง หลังจากที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.ชลบุรี และอพท. หรือองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) นำมาพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวรอบอ่างเก็บน้ำมาบประชัน เป็นเส้นทางจักรยาน และเส้นทางวิ่ง โดยกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้ แยกประเภทการวิ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ฟันรัน 5 กิโลเมตร, มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร, แฟมิลี่รัน 5 กิโลเมตร และ VIP
          หลังจากที่การแข่งขันได้จบลง จึงเป็นพิธีเปิดสนามทางวิ่ง และทางจักรยาน รอบอ่างเก็บน้ำมาบประชัน โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และอุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี, นายนริศ นิรามัยวงศ์ ปลัดจังหวัดชลบุรี และนายประเนิม ศิริรูป นายกเทศมนตรีตำบลโป่ง ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดสนามอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยผู้สนับสนุนมากมาย อาทิ นายธนศร ดอกเดื่อ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี, นางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง, นายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการ อพท. 3 พร้อมทั้งมีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง “ไอซ์ ศรัณยู วินัยพานิช” ที่ขนเพลงฮิตมาร้องภายในงาน สร้างสีสัน และบรรยากาศให้คึกคักสนุกสนาน

Advertisement