ซ้อมอพยพ ประชาชนจากพื้นที่ขัดแย้งทหารคอบร้าโกลด์ 2020

          เมื่อวันที่ 29 ก.พ.63 ที่ฝูงบิน 103 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม รองเสนาธิการทหาร ประธานร่วมฝ่ายไทย Mr.Michael Heath อุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และพณฯท่าน นิชิตะ คาซูยะ (H.E.M.) Nasida อัคราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เดินทางเยี่ยมชมการฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์หัวข้ออพยบประชาชนในพื้นที่ขัดแย้ง (NEO/RJNO)
             สำหรับการฝึกหัวข้ออพยพประชาชนในพื้นที่ขัดแย้งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึก มีทักษะขีดความสามารถการประสานงานในการแก้ใขปัญหาวิกฤติ และนำไปประยุกต์ในสถานการณ์จริงในภารกิจการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม (MOOTW) โดยเป็นการปฏิบัติการเพื่อให้ความช่วยเหลือ และรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ทีมีความขัดแย้งอันเป็นผลมาจากการสู้รบ ความขัดแย้งหรือสาธารณภัยต่างๆ
            โดยจำลองการฝึกมาจากความขัดแย้งในอานุภูมิภาคแปซิฟิค โดยมีกำลังพลจากไทย สหรัฐอเมริกา และกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นเข้าร่วมการฝึกจำนวน 200 นาย แบ่งการปฏิบัติออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนปฏิบัติงานในศูนย์ควบคุมการอพยพ (ECC) ส่วนเฝ้าระวังป้องกัน ส่วนล้างสารพิษ ซึ่งภายในศูนย์ควบคุมผู้อพยพมีการแบ่งการปฏิบัติงานออกเป็นสถานีต่างๆ ได้แก่ สถานีต้อนรับ และลงทะเบียน สาถานีตรวจค้นอาวุธ และยาเสพติด สถานีคัดกรองตรวจสุขภาพ และคัดแยกประชนชน สถานีรักษาพยาบาล สถานีขนส่งและส่งกลับ ซึ่งกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองกำลังป้องกันตนเองประเทศญี่ปุ่นจัดอากาศยานลำเลียง แบบ C130 ฝ่ายละหนึ่งลำ เข้าร่วมการฝึกแบบสมจริงด้วย