14 ประเทศ ตอบรับเข้าร่วมงาน Pattaya International Fashion Week 2020 ระหว่าง 11-12 เม.ย.นี้ ณ เมืองพัทยา (มีคลิป)

            (27ก.พ.63) ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาด้านการท่องเที่ยวฯ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ Pattaya International Fashion Week 2020 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
          สำหรับการจัดโครงการ Pattaya International Fashion Week 2020 เป็นความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยาร่วมกับ สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกและสถาบันบิวตี้ อะเวคเคนนี่ง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน 2563 ณ บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช และบริเวณชายหาดพัทยา ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและสถาบันด้านการออกแบบเสื้อผ้า แต่งหน้าและจัดแต่งทรงผมทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศมีพื้นที่ในการศึกษาดูงานและแสดงผลงานสู่สาธารณชน ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว และสร้างชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวในอีกรูปแบบหนึ่งให้เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรี รวมทั้งมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่ขาดโอกาสเข้าสู่วิชาชีพที่เป็นแฟชั่น
           โดยในปัจจุบันมีประเทศที่ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม 14 ประเทศ และมหาวิทยาลัยที่จะนำผลงานมาแสดงอีก 6 มหาวิทยาลัย ซึ่งในที่ประชุมได้มีการประชุมเตรียมในเรื่องรูปแบบการจัดงาน และการเตรียมความพร้อมของสถานที่จัดงานเพื่อให้งานออกมาตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

(ชมคลิป)

Advertisement