สภาเมืองพัทยาตีตกงบสะสมกว่า 10 ล้าน หลังฝ่ายบริหารเสนอขุดบาดาล 43 จุดทั่วเมือง ใช้รดน้ำสวนสาธารณะ ระบุข้อมูลไม่ชัดได้น้ำคุ้มค่า ไร้การรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอาจไม่เข้าข่ายการใช้งบประมาณ (มีคลิป)

           นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เสนอญัตติการขออนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลในเขตเมืองพัทยาประจำปี 2563 ต่อที่ประชุมสภาเมืองพัทยา ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ว่าสำหรับเมืองพัทยาเป็นพื้นที่เมืองท่องเที่ยวหลัก มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนเป็นจำนวนมากแต่ละปี นอกจากแหล่งท่องเที่ยวที่เปิดให้บริการอย่างมากมายแล้ว ในส่วนของเมืองพัทยาเองซึ่งเป็นผู้ดูแลพื้นที่ก็จำเป็นต้องมีการพัฒนาในเรื่องของสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือสาธารณะ เพื่อให้เกิดความสวยงาม รวมทั้งให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้ประโยชน์ในการพักผ่อน และสร้างสีสันให้กับเมืองท่องเที่ยว
               อย่างไรก็ตามปัจจุบันเมืองพัทยามีสวนสาธารณะรวม 10 แห่ง ซึ่งมีพื้นที่กระจัดกระจายไปตามส่วนต่างๆ จึงต้องมีการดูแล ทั้งการตัดแต่ง และการให้น้ำซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะรักษาสภาพของพันธุ์พืชให้มีความเขียวชอุ่มและสวยงามตลอดเวลา ทั้งนี้ที่ผ่านมาเมืองพัทยาจำเป็นต้องใช้รถดับเพลิงหรือรถบรรทุกน้ำในการสูบน้ำจากหัวดับเพลิงของการประปาส่วนภูมิภาคไปดำเนินการ ซึ่งในภาวะหน้าแล้งเช่นนี้อาจเป็นการสิ้นเปลือง เนื่องจากแต่ละวันละใช้น้ำกว่า 400 ลูกบาศก์เมตร รวมทั้งเป็นการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้ำมันของรถที่ใช้ในการทำภารกิจด้วย ทางสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาจึงทำเรื่องเสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน 9.3 ล้านบาท เพื่อมาทำการขุดเจาะบ่อดาล จำนวน 43 จุด เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
             ด้านนายสุธีร์ ทับบหนองฮี ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา กล่าวว่า โครงการนี้จะดำเนินการขุดเจาะบ่อดาล 34 บ่อทั่วเขตเมืองพัทยา ทั้งจอมเทียน กระทิงราย และสุขุมวิท เพื่อให้ครอบคลุมสวนสาธารณะทั้ง 10 แห่ง เนื่องจากขาดแคลนน้ำในการดูแลต้นไม้ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่ามีความจำเป็นเพราะสวนสาธารณะเหล่านี้นอกจากเป็นพื้นที่ที่สร้างสีสันให้กับเมือท่องเที่ยวแล้ว ยังใช้เป็นจุดพักผ่อน ออกกำลังกายด้วย ทั้งนี้ได้มีการทำหนังสือถึงกรมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดเพื่อขอรับความเห็นชอบ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลโดยตรง แต่ยังไม่ได้รับยืนยันเนื่องจากกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา
              ขณะที่นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา กล่าวว่า ช่วงนี้ถือว่าอยู่ในภาวะขาดแคลนน้ำ ซึ่งเห็นด้วยที่จะทำให้ใช้น้ำประปาลดลง ด้วยมีความจำเป็นและการใช้น้ำมีปริมาณเฉลี่ยต่อวันเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามการขอจ่ายเงินขาดงบสะสมนั้นจำเป็นต้องใช้ในกรณีเร่งด่วน และจำเป็น เพื่อใช้ในกิจกรรมต่อสาธารณะ ต่อสังคม แต่โครงการนี้ดูไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วน ที่สำคัญการขุดเจาะบาดาลถึง 43 จุด ก็อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง ในปัญหาเรื่องของการทรุดตัวของหน้าดิน แม้จะชี้แจงว่าจะนำน้ำที่อยู่ในระดับ 100-150 เมตร ที่แทรกอยู่ตามชั้นหินและจะไม่เกิดปัญหาดังกล่าว ซึ่งเรื่องนี้ในพื้นที่เมืองใหญ่ได้มีคำสั่งให้ยกเลิกการขุดเจาะบ่อดาลไปแล้ว อีกทั้งยังไม่สามารถยืนยันไม่ได้ว่าจะคุ้มค่าหรือไม่ว่าปริมาณน้ำใต้ดินที่ขุดนั้นจะใช้ได้อย่างเพียงพอในระยะเวลานานและสมประโยชน์ เนื่องจากยังไม่ได้รับคำยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด ขณะที่ในอดีตมีการใช้น้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ปล่อยทิ้งลงสู่ทะเลจำนวนวันละหลายหมื่น ลบ.ม.ซึ่งน่าจะเป็นตัวเลือกที่ทำให้เมืองพัทยาประหยัดงบประมาณลงไปได้มาก ที่สำคัญงบสะสมของเมืองพัทยาก็เหลืออยู่เพียง 600 กว่าล้านบาท จึงควรจะนำไปใช้ในความจำเป็นเร่งด่วน เช่น ปัญหาอุทกภัย เพลิงไหม้ หรือกรณีที่ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนโดยตรง
              ทั้งนี้ในระหว่างการประชุมได้มีการหยุดพักเป็นการชั่วคราว 10 นาที เพื่อให้ฝ่ายนิติบัญญติได้ร่วมหารือถึงกรณีดังกล่าว สุดท้ายในที่ประชุมสภาเมืองพัทยาต่างมีมติไม่เห็นชอบต่อการใช้งบประมาณจำนวนกว่า 10 ล้าน เพื่อขุดเจาะบาดในการใช้เพื่อดูแลสวนสาธารณะ พร้อมเสนอไปให้จัดหาวิธีการใหม่ที่เหมาะสมเพื่อนำเข้ามาพิจารณาใหม่ต่อไป

(ชมคลิป)

Advertisement