นายอำเภอบางละมุง ชี้ในพื้นที่บางละมุงยังไม่พบผู้ป่วยโควิด 19 แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเต็มที่ พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้สื่อเชิงรุก ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุข และติดป้ายโปสเตอร์กินร้อนช้อนกลางล้างมือด้านหน้าสถานที่ปฏิบัติงาน สร้างความตระหนัก รับรู้ ป้องกันโรค

             (27 กุมภาพันธ์ 2563) นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอบางละมุง ครั้งที่ 1/ 2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางละมุง โดยมีหน่วยงานด้านสาธารณสุข อาทิ สาธารณสุขอำเภอบางละมุง ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมอย่างพร้อมเพรียง
             นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ตอนนี้พบว่าได้มีการระบาดไปในหลายประเทศ ส่งผลให้หลายหน่วยงานและองค์ภาครัฐในพื้นที่ต่างต้องเฝ้าระวังสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิด ซึ่งในพื้นที่อำเภอบางละมุงก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องมีการเฝ้าระวังเข้มข้น เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกเป็นประจำ ซึ่งถือว่าเป็นเมืองเปิด โดยที่ผ่านมาทางหน่วยงานด้านสาธารณสุขก็ได้เดินหน้าสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่โรงแรม 130 แห่งในพื้นที่ที่รับนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นหลัก ด้วยการติดป้ายประชาสัมพันธ์ในลิฟต์ และที่เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ถึงการเฝ้าระวังและการป้องกันเชื้อโควิด-19
             พร้อมกันนี้ยังมีการตั้งโต๊ะฉุกเฉินรายวันเพื่อเฝ้าดูสถานการณ์ มีจุดบริการเจลล้างมือตามสถานพยาบาลทุกแห่ง มีอ่างล้างมือให้กับนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งการเน้นย้ำที่ได้ผลและส่งผลทำให้ยังไม่มีผู้ป่วยเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างได้ผลก็คือเรื่องของการรณรงค์การล้างมือบ่อยๆ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และไม่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือประเทศที่มีการระบาด ซึ่งเป็นมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยที่ผ่านมาก็พบว่าทุกหน่วยงานได้มีการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการส่งเสริมให้ความรู้แก่โรงเรียนต่างๆ ในการล้างมือ 7 ขั้นตอน วิธีการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง อีกทั้งยังส่งเสริมมาตรการของเมืองพัทยาที่ไม่อนุญาตให้ข้าราชการ พนักงานของเมืองพัทยา เดินทางไปยังประเทศเสี่ยง เพื่อเป็นการตัดวงจรการติดเชื้อกลับมา
             นอกจากนี้มีการสอบถามเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดกิจกรรมที่มีประชาชนจำนวนมากว่ายังสามารถดำเนินไปได้หรือไม่ นายอำเภอบางละมุง กล่าวว่ายังสามารถทำได้ ตราบใดในพื้นที่เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง ยังไม่มีผู้ป่วย โดยในส่วนของผู้จัดงานจะต้องเตรียมเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยให้พร้อมสำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย และหากพบมีกรณีต้องสงสัยว่าเพื่อนบ้านเราที่เดินทางไปกลุ่มประเทศเสี่ยงแล้วมีอาการป่วย ไม่สบาย ให้โทรมาแจ้งได้ที่ 038-221925

Advertisement