หน่วยทหารและทุกภาคส่วนชลบุรี ยังลงพื้นที่แจกน้ำ ตามโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบวิกฤตขณะนี้ (มีคลิป)

            กำลังพลจิตอาสากองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ได้เตรียมรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน โดยได้รับสนับสนุนน้ำสะอาดจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง ร่วมกับรถบรรทุกน้ำของสำนักงานแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ขนาด 6,000 ลิตร อีก 2 คัน ลงพื้นที่วิกฤตภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของราษฎรกันอย่างต่อเนื่อง ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ที่บ้านหลุมกลาง หมู่ 4 ตำบลห้างสูง และบ้านวังใหญ่ หมู่ 2 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
           โดยมีนายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอหนองใหญ่ นำกำลังอาสารักษาดินแดนช่วยกันเติมน้ำลงในบ่อกักเก็บและถังภาชนะรองรับประชาชนจำนวน 18 หลังคาเรือน ปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้น 50,000 ลิตร สร้างความดีใจให้กับประชาชน และมีคุณยายคนหนึ่งได้กล่าวขอบคุณทหารและหน่วยงานทุกฝ่ายที่มาแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนน้ำกินน้ำใช้ในครั้งนี้

(ชมคลิป)

Advertisement