เมืองพัทยาจัดการประชมใหญ่สามัญประจำปี 2563 หมอนวดแผนไทย 3 หาด ชี้หมอนวดทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมนวดแผนไทยให้ถูกต้อง ก่อนลงให้บริการนักท่องเที่ยว พร้อมขึ้นทะเบียนหมอนวดเมืองพัทยาอย่างถูกต้อง

           เมื่อวันที่ 12 ก.พ.63 ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยา เข้าร่วมในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของชมรมนวดแผนไทนเมืองพัทยา ประจำปี 2563 โดยมีบรรดาหมอนวดแผนไทยชายหาดทั้ง 3 หาดของเมืองพัทยา กว่า 500 คน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
            สำหรับหมอนวดชายหาดถือว่าเป็นอาชีพที่สร้างรรายได้เป็นอย่างดี และสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองพัทยาได้อีกทางหนึ่ง โดยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่าการร้องเรียนเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของราคา มาตรฐานการนวดของหมอนวดชายหาดนั้นก็พบว่ามีน้อยลง หรือแทบจะไม่มีเลย ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันในจะมีการจัดตั้งประธานในแต่ละกลุ่ม แต่ละโซน ดูแลกันเอง เพื่อให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปฏิบัติตามกฎที่ทางเมืองพัทยาได้กำหนดไว้ โดยในปัจจุบันพบว่าหมอนวดชายหาดเมืองพัทยา แบ่งโซนในการจัดการออกเป็น 3 โซนด้วยกัน คือ 1. ชายหาดจอมเทียน จะใส่เสื้อสีชมพู มีหมอนวดทั้งหมด 137 คน 2. หมอนวดเขตปลอด ใส่เสื้อสีฟ้า มีจำนวนหมอนวด 161 คน และ 3. หมอนวดพัทยา ใส่เสื้อสีเหลือง มีจำวนนหมอนวด 141 คน รวมถึงหมอนวดหาดวงศ์อมาตย์ที่ใส่เสื้อสีเหลือง อยู่ในกลุ่มชายหาดพัทยาอีก 55 คน รวมแล้วเมืองพัทยามีหมอนวดชายหาดทุกหาดที่มีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจำนวน 500 คน
            นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า หลังจากการประชุมในครั้งนี้เสร็จสิ้น ทางเมืองพัทยาจะได้เข้ามาทำทะเบียนประวัติหมอนวดเมืองพัทยาทั้ง 500 คนให้ถูกต้อง โดยมีกฎหมายเข้ามารองรับ ทั้งนี้เพื่อให้หมอนวดทุกคนได้รับสิทธิๆ ต่างเท่าเทียบกัน โดยทุกคนจะต้องอยู่ในกฎระเบียบที่เมืองพัทยาได้ตั้งไว้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของหมอนวดของเมืองพัทยาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการนวดอย่างมีคุณภาพ พร้อมมีบัตรหมอนวดแผนไทยเมืองพัทยาอย่างถูกต้องอีกด้วย
Advertisement