ไฟฟ้าแจง..ชะลอการแผนการนำสายไฟลงดินถนนวอล์คกิ้งสตรีท เพื่อรอความชัดเจนของแผนการวางท่อระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมของเมืองพัทยา ตามแผนแม่บทกรมโยธาธิการและผังเมือง (มีคลิป)

             (13 ก.พ.63) ที่ โรงแรมเดอะกรีนพาร์ค รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี ได้มีการจัดประชุมกรรมการสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา โดยมีนายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายภูวเดช ชุตินันทกุล รองผู้จัดการด้านเทคนิคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา นายธนู สุรชัยสิขวิทย์ หัวหน้าแผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้า คณะกรรมการสมาคมฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
              โดยการประชุมในครั้งนี้ นายธนู สุรชัยสิขวิทย์ หัวหน้าแผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้า ได้มีการชี้แจงความคืบหน้าโครงการสายไฟเมืองใหม่ แผนการนำสายไฟฟ้าลงดินในพื้นที่วอล์คกิ้งสตรีท พัทยาใต้ ว่าขณะนี้ได้มีการว่างจ้างผู้รับจ้างในการก่อสร้างแล้วแต่ด้วยมีการปรับรูปแบบการก่อสร้างของระบบวางท่อระบายน้ำเมืองที่จะมีการผันน้ำผ่านถนนวอล์คกิ้งสตรีท โดยใช้ท่อระบายน้ำขนาด 3 เมตร ฝั่งลงใต้ถนนอีก 1 ระบบ ทำให้สัญญาจ้างการก่อสร้างของการไฟฟ้าต้องชะลอการก่อสร้างออกไปก่อน ซึ่งขณะนี้การไฟฟ้าได้มีการหารือกับเมืองพัทยาเกี่ยวกับรูปแบบการก่อสร้าง โดยเมืองพัทยาจะมีการก่อสร้างวางท่อขนาด 3 เมตร วางตรงกลางผิวจราจรตั้งแต่ปากทางวอล์คกิ้งสตรีทไปจนถึงแหลมบาลีฮาย ระยะทาง 800 เมตร ซึ่งหากมีการวางท่อขนาด 3 เมตร ลงแล้วจะทำให้พื้นที่ในการก่อสร้างระบบไฟฟ้าไม่เพียงพอในการเดินระบบอันเดอร์กราวด์
            โดยขณะนี้ในส่วนวิธีการก่อสร้างนั้นอยู่ระหว่างการหารือในส่วนมาตรฐานการไฟฟ้ากับเมืองพัทยา เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสามารถให้ระบบสาธารณูปโภคอื่น อาทิ ไฟฟ้า ประปา และสายสื่อสารต่างๆ อยู่ในท่อระบายน้ำ โดยมีการทำโครงสร้างพื้นที่ฐานทิ้งเอาไว้ให้และให้หน่วยต่างๆ เข้ามาอยู่ในพื้นที่ท่อระบายน้ำ ทั้งนี้ท่อระบายน้ำดังกล่าวจะต้องเป็นท่อระบายน้ำฝนเท่านั้น จะไม่มีการต่อท่อระบายน้ำเสียจากภายนอกเข้ามาในท่อระบายน้ำ เพื่อให้ระบบทุกอย่างสมารถอยู่ในท่อระบายน้ำได้
               นายธนู ชี้แจงต่ออีกว่า ทั้งนี้จากการสำรวจความกว้างถนนวอล์คกิ้งสตรีทนั้นพบว่า ถนนมีความกว้างไม่เท่ากัน บริเวณปากทางวอล์คกิ้งสตรีทถนนมีความกว้าง 9 เมตร ถัดมาช่วงกลางๆ กว้าง 8 เมตร 5 เมตร และสุดทางบริเวณแหลมบาลีฮายถนนมีความกว้างเพียง 4 เมตร ซึ่งสภาพถนนที่มีความกว้างไม่เท่ากันทำให้เป็นอุปสรรคในการวางระบบระบายน้ำระบบไฟฟ้าที่อยู่ด้วยกัน ซึ่งรูปแบบทั้งหมดของการก่อสร้างนำสายไฟฟ้าลงดินในพื้นที่วอล์คกิ้งสตรีทนั้นการไฟฟ้าจะหารือเกี่ยวกับมาตรฐานและหลักวิศกรรมกับเมืองพัทยา หากไฟฟ้าจะไปอยู่ในท่อระบบระบายน้ำจะดำเนินการได้หรือไม่ เพื่อหาข้อสรุปต่อไป

(ชมคลิป)

Advertisement