รองปลัดเมืองพัทยา ลุยตรวจโครงการก่อสร้างทั่วเมืองพัทยา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 พบ 1 รายทำผิด สั่งระงับการก่อสร้างทันที (มีคลิป)

           (13 ก.พ.63) นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา นำเจ้าหน้าที่สำนักการช่างลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างในพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามขั้นตอนกฏหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอาคาร ซึ่งถือเป็นการลดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในเมืองพัทยา เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
           จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ทำการตรวจสอบโครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์จำนวน 3 แห่ง ตั้งแต่บริเวณพัทยาเหนือ พัทยาใต้ และจอมเทียน เพื่อตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการสิ่งแวดล้อมหลักๆ คือ 1. การติดตั้งโปรเทคชั่นป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจายขณะทำการก่อสร้าง 2. การติดตั้งรั้วชั่วคราว 6 เมตร โดยรอบโครงการก่อสร้าง และ 3. การจัดทำที่ล้างล้อรถก่อนเข้าออกนอกไซค์งาน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบทั้ง 3 โครงการก่อสร้าง พบว่ามี 1 ราย ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างโรงแรมขนาด 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร บริเวณถนนพัทยาสาย 3 โดยอาคารดังกล่าวไม่มีการติดตั้งโปรเทคชั่นป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจ่าย ไม่มีจุดล้างล้อรถก่อนเข้าออกโครงการ และไม่มีการติดตั้งแผงกั้นสิ่งของตกหล่นจากที่สูงป้องกันอันตรายที่เกิดกับชีวิตและทรัพย์สิน และไม่มีการติดตั้งเครื่องวัดค่าฝุ่น PM 10 ซึ่งเป็นค่าฝุ่นจากการก่อสร้าง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา จึงสั่งให้ผู้รับเหมาหยุดการก่อสร้างทันที หากฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายทันที ส่วนอีก 2 โครงการนั้นพบมีความผิดเพียงเล็กน้อย และได้มีการสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน 3 สัปดาห์ พร้อมจัดทำรายงานการแก้ไขส่งให้เมืองพัทยาตรวจสอบต่อไป
            ด้านนายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อตรวจสอบการก่อสร้างโครงการต่างๆ ในเมืองพัทยา ว่าดำเนินการตามมาตรการสิ่งแวดล้อมหรือไม่ เพื่อควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอาคาร ซึ่งถือเป็นการลดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในเมืองพัทยา ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งจากการตรวจสอบส่วนใหญ่นั้นยังไม่ปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด ทั้งเรื่องจุดล้างล้อรถ การติดตั้งโปรเทคชั่นป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจ่าย ทั้งนี้ได้มีการสั่งการให้เร่งดำเนินการแก้ไข และบางโครงการได้สั่งให้หยุดระงับการก่อสร้างทันที เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด

(ชมคลิป)

Advertisement