รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสีย และระบายน้ำฝนถนนวัดสว่างฟ้าเชื่อมต่อถนนนาเกลือ บริเวณคลองปึกพลับและแยกนำชัย นาเกลือ

            (12 ก.พ.63) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียและระบายน้ำฝนถนนนาเกลือ บริเวณคลองปึกพลับและบริเวณแยกนำชัยจนถึงหน้าที่ทำการไปรษณีย์นาเกลือ โดยมีผู้แทนจากบริษัท ลงพื้นที่รายงานการดำเนินความคืบหน้าการก่อสร้างดังกล่าว
             นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสีย และระบายน้ำฝนถนนวัดสว่างฟ้าเชื่อมต่อถนนนาเกลือ ซึ่งเมืองพัทยาได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญกิจธนา มาดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อรวบรวมน้ำเสียและระบายน้ำฝนถนนสว่างฟ้า ตำบลนาเกลือ โดยโครงการดังกล่าวได้มีการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก Box Culvert ขนาด 2.10 x 2.10 เมตร จำนวน 2 ช่อง เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิม ตามถนนนาเกลือฝั่งตะวันออก ซึ่งมีการดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่แยกลานโพธิ์ช่วงทางเข้าตลาดอมรถึงแยกนำชัย รวมระยะทาง 175 เมตร ในส่วนนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่วนบริเวณคลองปึกพับนั้นยังติดปัญหาท่อรับนำเสียเดิมที่มีขนาดใหญ่ทำให้การเชื่อมต่อท่อมายังบ่อหน่วงน้ำขนาด 6×9 เมตร เกิดความล่าช้าออกไปและได้มีการแก้ไขเพื่อให้การก่อสร้างเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จที่จะคืนผิวจราจรได้ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้
           ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างบริเวณถนนนาเกลือมุ่งหน้าซอยไปรษณีย์ ซึ่งอยู่ระหว่างการกำลังดำเนินการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ Box Culvert สำเร็จรูป ขนาด 2.10 x 2.10 เมตร 2 ช่อง นั้นพบว่าเกิดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ เนื่องจากการขุดวางท่อระบายน้ำนั้นเกิดการสไลด์ของผิวถนนทำให้ต้องมีการตอกเหล็กชีทไพล์ เพื่อป้องกันการพังของดินทำให้การก่อสร้างบริเวณดังกล่าวล่าช้ากว่าที่กำหนดออกไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการคืนผิวจราจร

            รองนายกเมืองพัทยา กล่าวต่ออีกว่า ทั้งนี้เมืองพัทยาต้องขออภัยประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ทางผู้รับเหมาจะรีบดำเนินการทำงานให้เร็วที่สุด โดยได้เริ่มดำเนินงานปิดการจราจรตั้งแต่บริเวณแยกนำชัย ถึงถนนสว่างฟ้า ซอย 5 (ซอยไปรษณีย์) ซึ่งสามารถใช้เส้นทางในการเดินทาง ดังนี้ ประชาชนที่มาจากตลาดลานโพธิ์นาเกลือ เพื่อมุ่งหน้าจะไปถนนสว่างฟ้าให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนตลาดอมรนคร สำหรับประชาชนที่เลี้ยวซ้ายมาจากถนนสุขุมวิท เพื่อจะไปแยกนำชัย หากจะไปตลาดลานโพธิ์นาเกลือให้เลี้ยวขวาเข้าถนนสว่างฟ้า ซอย 2 (หน้าร้านพิชซ่า) ส่วนประชาชนที่ประสงค์จะไปถนนนาเกลือ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสว่างฟ้า ซอย 3 (ซอยโรงพยาบาลบางละมุง), ถนนสว่างฟ้า ซอย 5 (ซอยไปรษณีย์) เป็นต้น ทั้งนี้จะใช้วิธีทยอยเปิดผิวจราจรเป็นช่วงๆ เพื่อให้การดำเนินการส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนให้น้อยที่สุด

Advertisement