ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตชลบุรี พร้อม ป.ป.ช.ตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 7 เพื่อป้องกันการทุจริต (มีคลิป)

           เมื่อวันที่ 13 ก.พ.63 ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายประพณธ์ ประชาสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายปรีชา แนมถนอม หัวหน้าฝ่ายป้องกันการทุจริตสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชลบุรี นายรังสรรค์ เจริญมี รองประธานชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบการดำเนินการเรื่องอาหารกลางวันนักเรียน โดยมีนายสุเทพ คล้ายสีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับและนำเข้าตรวจสอบอาหารกลางวันนักเรียนภายในโรงอาหารของโรงเรียน
            นายประพณธ์ ประชาสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการชมรม STRONG –จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดชลบุรี ได้กล่าวว่า โครงการนี้ทางสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชลบุรี จะดำเนินกิจกรรมเชิงรุกเพื่อป้องกันการทุจริตอาหารกลางวันนักเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือปัญหาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียนไม่ได้คุณภาพ เพราะปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อเงินงบประมาณแผ่นดินและส่งผลเสียหายต่อประเทศ แต่ที่สำคัญที่สุดคือส่งผลเสียหายต่อสุขภาพ และการเจริญเติบโตของเด็กในวัยเรียนซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาประเทศ
          และในวันนี้ ทางสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชลบุรี จึงเดินทางมาพร้อมคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบคุณภาพอาหาร และจำนวนอาหาร โดยจากการเข้าตรวจสอบก็พบว่าอาหารกลางวันที่นำมาให้นักเรียนรับประทานเหมาะสมกับราคา สะอาด และได้มาตรฐาน ทางเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบจึงมอบ 5 ดาว ให้กับทางโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) และหลังจากนี้ไปทางสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชลบุรีก็จะร่วมกับชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดชลบุรี เข้าตรวจสอบโรงเรียนต่างๆ ต่อไป

(ชมคลิป)

Advertisement