พี่เชษฐ์ สมายบัฟฯ เปิดบ้านสวนหารือการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม หวังจุดประกายให้คนตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง (มีคลิป)

             (12 ก.พ.63) วรเชษฐ์ เอมเปีย หรือเชษฐ์ สมายบัฟฟาโล ศิลปินสายบุญชื่อดัง ได้เปิดบ้านสวนของตนเองให้การต้อนรับคณะทำงานขององค์กรสื่อสารเพื่อการขยะ Rubbish Communication นำโดย น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรฯ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนพร้อมพูดคุยหารือถึงแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อสังคมตามโอกาสต่างๆ ก่อนจะมีการปูเสื่อนั่งพื้นเพื่อรับประทานอาหารกลางวันที่บรรจุในพาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่มีอันตรายจากพลาสติกและโฟม
            น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication เปิดเผยว่าได้ติดตามการทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่พี่เชษฐ์ กลุ่มพลังบุญ และทีมงานกล้าปลุกฝัน ได้เข้าร่วมมามากมายหลายกิจกรรม และได้เห็นถึงความตั้งใจอันดีในการทำงานเพื่อสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทั้งเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ คนยากไร้ วิ่งช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณกุศล และเป็นสื่อกลางให้สถานศึกษา รวมไปถึงดูแลสุนัขจรจัด ทางองค์กร Rubbish Communication ซึ่งเป็นองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่ถือกำเนิดเกิดขึ้นในจังหวัดชลบุรี นอกจากจะผลักดันเรื่องการยกระดับด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังมีแนวความคิดที่ต้องการสนับสนุนคนในพื้นที่หรือคนท้องถิ่นนั้นๆ มาก่อน โดยเริ่มจากภูมิภาคตะวันออก ซึ่งพี่เชษฐ์ก็เป็นคนชลบุรีและทำงานด้านการกุศลมามากมาย ที่น่าสนใจคือการส่งเสริมและสนับสนุนเด็กนักเรียน เพราะถือเป็นการปลูกฝังต้นกล้าตั้งแต่อยู่ในดินให้เติบใหญ่เติบโตมีร่มเงาได้อย่างงดงาม แข็งแรงและยั่งยืน จึงอยากมีส่วนร่วมนำเอาองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะ โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดแทรกเข้าไปในกิจกรรมต่างๆ ของพี่เชษฐ์ เพื่อเป็นการปลูกฝังเรื่องดังกล่าวให้เด็กๆ แต่วัยเยาว์
             ด้านวรเชษฐ์ เอมเปีย หรือ เชษฐ์ สมายบัฟฟาโล ได้กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่มีองค์รที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเห็นความสำคัญในการทำงานของกลุ่มพลังบุญ ซึ่งต้องขอขอบคุณที่รับบิชคอมที่จะมาร่วมสันบสนุนกิจกรรมต่างๆ ของเชษฐ์ สมายบัฟฟาโล และกลุ่มพลังบุญในครั้งนี้ ซึ่งจะมีการร่วมกิจกรรมเพื่อการกุศลอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนตลอดทั้งปีนี้และปีต่อไปตามที่ร่างกายยังไหว ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นความร่วมมือที่ดีที่จะเกิดขึ้นในสังคมเมืองชลบุรีและประเทศชาติต่อไปด้วยเช่นกัน
             อย่างไรก็ตาม ได้มีการทดลองนำเอาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากธรรมชาติ 100% ซึ่งไม่มีสารอันตรายที่ใช้ใส่อาหารกลางวันรับประทานทั้งหมดบรรจุใส่ถุงขยะชีวภาพก่อนทำการฝังกลบบริเวณพื้นที่ปลูกต้นไม้ภายในสวนของเชษฐ์ สมายบัฟฟาโล เพื่อทดสอบการย่อยสลาย โดยกำหนดระยะเวลา 3 เดือน และ 6 เดือนหลังจากนี้จะมีการเปิดพิสูจน์ พร้อมทดลองปลูกผักสวนครัวบริเวณสถานที่ฝังกลบขยะในครั้งนี้ตามลำดับต่อไป

(ชมคลิป)

Advertisement