โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี รณรงค์ให้ความรู้การป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และแจกจ่ายหน้ากากอนามัยฟรีแก่ประชาชน (มีคลิป) #เดอะพัทยานิวส์

             เมื่อวันที่ 7 ก.พ.63 ที่ แหล่งชุมนุมนายทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 จังหวัดชลบุรี พันเอก ชัยอนันต์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี นำทีมแพทย์แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เพื่อให้กำลังพลได้ทราบถึงวิธีการป้องกันดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวอย่างถูกวิธี สู่การถ่ายทอดส่งต่อประชาชนในชุมชน โดยยืนยันว่าโรคดังกล่าวเป็นเหมือนโรคหวัดทั่วไป เพียงแต่เกิดจากเชื้อไวรัสที่อุบัติขึ้นใหม่ เกิดขึ้นที่ประเทศจีนและกระแสสื่อโซเชียลจึงทำให้เกิดความตื่นตระหนก ส่งผลกระทบการขาดแคลนหน้ากากอนามัยที่ใช้ป้องกัน ทั้งนี้อยากให้คนไทยตื่นตัวรณรงค์การกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ รักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายให้แข็งแรง ก็จะปลอดภัยปราศจากโรคด้วยต้นเหตุของไวรัสชนิดนี้
             โดยพลตรี ยุทธชัย เทียรทอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 กอ.รมน. จังหวัดชลบุรี พร้อมกำลังพลจิตอาสาโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี และนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 ได้รณรงค์ออกแจกจ่ายหน้ากากอนามัยพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในการปฏิบัติตนให้ห่างไกลโรคจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ด้วยความห่วงใยตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและกองทัพบกให้หน่วยทหารทั่วประเทศลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนจากการขาดแคลนหน้ากากอนามัยป้องกันในขณะนี้ โดยกำหนดลงพื้นที่ในวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563 เริ่มจากย่านชุมชนตลาดผ้าวัดกำแพง ตลาดนัดนินจา และตลาดจับจ่ายอาหารหน้าศาลชลบุรี

(ชมคลิป)

Advertisement