ชมรม อสม.อำเภอบางละมุง เตรียมจัดกิจกรรม อสม.สัมพันธ์ 18 มีนาคมนี้ กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง อสม.ในพื้นที่อำเภอบางละมุง

           (7 กุมภาพันธ์ 2563) ที่ รพ.สต.มาบประชัน นายวันชัย แสนงาม ประธานชมรมอสม.อำเภอบางละมุง ได้ชี้แจงเรื่องของการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ของ อสม.อำเภอบางละมุง หลังจากที่ห่างหายมานานกว่า 4 ปี ซึ่งพบว่าทำให้ความสัมพันธ์ และความสนิทสนมของ อสม.แต่ละตำบล รวมภึงการทำงานประสานความร่วมมือร่วมกันนั้นไม่ค่อยเกิดความสนิทสนม และไม่ค่อยเกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้อาจจะมาจากการไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันของแต่ละ รพ.สต. มาในปีนี้ทางชมรม อสม.อำเภอบางละมุงจึงได้ประชุมคณะกรรมการชมรม และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มีการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ และกิจกรรมสานสัมพันธ์โดยใช้กีฬามาเป็นตัวช่วย โดยกำหนดจัดงาน อสม.สัมพันธ์ขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ สนามเทศบาลตำบลโป่ง ส่วนสถานที่ในการจัดเลี้ยง ที่โดมเทศบาลตำบลโป่ง ซึ่งขณะนี้พบว่าในการจำหน่ายบัตรงานเลี้ยงที่ทางชมรม อสม.ได้เปิดจำหน่ายไปแล้ว บัตรละ 300 บาท ได้รับการจองโต๊ะจาก รพ.สต.ในพื้นที่อำเอบางละมุงแล้วกว่า 200 โต๊ะ
           รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ทางชมรม อสม.อำเภอบางละมุงจะได้นำไปเป็นกองทุนในการช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ และนำไปสมทบทุนในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของทางสมาคมต่อไป ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจอยากเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกิจกรรม และร่วมทำบุญ สามารถจองบัตรโต๊ะได้ที่ 082-4684999
Advertisement