ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักสาธารณสุขเมืองพัทยา ลงพื้นที่ชุมชนเขาน้อย คัดกรองสุขภาพผู้ป่วยและผู้สูงอายุ พร้อมให้คำแนะนำวิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา แจกหน้ากากอนามัยแก่ผู้ที่สนใจ

             (7 กุมภาพันธ์ 2563) ที่ซอยสุขุมวิท 67 นางณอัญญา จันทรากาศ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ลงพื้นที่ในการให้บริการตรวจคัดกรองโรคให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา โดยเน้นในส่วนของผู้สูงอายุ และผู้ป่วย รวมถึงผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพในด้านต่างๆ
             ทั้งนี้พบว่ามีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมในการรับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นจำนวนมาก โดยการให้บริการตรวจสุขภาพในวันนี้มีตั้งแต่การบริการวัดความดันโลหิต, การคัดกรองประวัติสุขภาพ, การฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน, การรับการสอบถามประวัติพร้อมแนะนำการอดบุหรี่ กรณีผู้ใช้บริการต้องการเข้าสู่การบำบัดคลินิกอดบุหรี่ นอกจากนี้ยังได้มีการแจกหน้ากากอนามัยแก่ผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วย และให้ความรู้ในเรื่องของวิธีการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ที่หลายคนวิตกอยู่ในขณะนี้
          สำหรับกิจกรรมการออกหน่วยคัดกรองสุขภาพประชาชนเคลื่อนที่ในวันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมเชิงรุกที่ทางฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักสาธารณสุขเมืองพัทยา ได้เดินหน้าดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยแต่ละสัปดาห์จะผลัดเปลี่ยนหมุมเวียนกันไปตามชุมชนต่างๆ ที่มีความพร้อม และในช่วงปีงบประมาณ 2563 นี้ก็จะดำเนินการออกหน่วยบริการประชาชนจนครบ 44 ชุมชน ทั่วเขตเมืองพัทยา

Advertisement