ตัน อิชิตัน หารือองค์กรรับบิชคอม เล็งแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 (มีคลิป)

          น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication องค์กรการกุศลเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า นายตัน ภาสกรนที ประธานบริหารอิชิตันกรุ๊ป ได้ให้คณะทำงานขององค์กรฯ และคณะทำงาน บจก.มาสเตอร์ คอนเซิร์น ร่วมประชุมพูดคุยหารือถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยระบบธุรกิจเชิงสร้างสรรค์และตอบแทนสังคม เนื่องด้วยขณะนี้ยังไม่มีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนจากภาครัฐ จึงเป็นเสมือนการร่วมมือที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศชาติในการดำเนินการขับเคลื่อนประเทศในทุกๆ ด้านไปพร้อมกับแนวทางของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในปัจจุบัน
              ในการประชุมหารือดังกล่าว ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ว่าเป็นเหมือนการซ้ำเติมให้เกิดผลกระทบขึ้นเป็นสองเท่าหลังจากมีกระแสข่าวไวรัสโคโรนา ซึ่งปัจจุบันพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่างหันมาใช้หน้ากากอนามัยกันมากขึ้นจนแทบจะขาดตลาด ซึ่งไม่ถือเป็นการแก้ไขปัญหา และจากข้อมูลพบว่าพื้นที่เกษตรกรปลูกข้าวโพดประมาณ 80% ของประเทศ อยู่ในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือ เนื่องด้วยหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ก็จะเกิดขยะทางการเกษตรจำนวนมากทั้งลำต้น และใบ ตลอดจนซังข้าวโพด บางส่วนถูกนำไปขายแต่ก็ไม่มาก แต่เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่เหลือทิ้งจนต้องเผาทำลายเพื่อให้ทันฤดูกาลเพาะปลูกรอบใหม่โดยเร็วที่สุด ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ให้เกิดผลกระทบฝุ่น PM 2.5 อยู่ในขณะนี้
               ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการพูดคุยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ โดยทางองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication ซึ่งดำเนินการในเรื่องการสร้างความตระหนักถึงปัญหาขยะโดยตรง และ บจก.มาสเตอร์ คอนเซิร์น ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพทดแทนพลาสติกที่มีความปลอดภัยและมีมาตรฐานระดับโลก โดยมีองค์กรสื่อสารด้านการขยะหรือรับบิชคอม เป็นสะพานเชื่อมต่อสู่ประชาชนในการสอดแทรกองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับสร้างความเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์ ประกอบกับนายตันเองก็ถือได้ว่าเป็น King of Maketing ที่ตั้งใจจะทำธุรกิจบนพื้นฐานของการสร้างประโยชน์ให้สังคม จึงเชื่อว่าจะสามารถเกิดความร่วมมือที่ดีต่อกันในการรับซื้อขยะจากชิ้นส่วนทางการเกษตรก่อนแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพปลอดภัยทดแทนพลาสติกออกให้บริการสู่สาธารณชนตามลำดับต่อไป

(ชมคลิป)

Advertisement