เมืองพัทยาไฟเขียวรถตู้โดยสารสาธารณะจุดปลายทางที่พัทยาสามารถเข้าแหลมบาลีฮายได้ทุกหมวด หวังยุติปัญหาข้อขัดแย้ง พร้อมยื่นเรื่องเสนอกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบ

              (6 ก.พ.63) ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ จ.ชลบุรี หลังมีผู้ประกอบการรถตู้ร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีว่ามีผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะบางรายอ้างสัมปทานเส้นทางแหลมบาลีฮาย สร้างตัวเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ เรียกเก็บค่าเข้าในพื้นที่แหลมบาลีฮายเป็นรายเดือน เก็บค่าหัวคิว รวมทั้งทำผิดกฎหมายจราจร จนเป็นที่เบื่อหน่ายแก่ผู้ประกอบการทั่วไป จนบางครั้งก่อเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะด้วยกันเอง ซึ่งที่ผ่านมาจากการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เมืองพัทยามีมติให้รถตู้โดยสารสาธารณะหมวด 48 (ต) เท่านั้นที่สามารถเข้ามารับส่งนักท่องเที่ยวที่แหลมบาลีฮายได้

             ดังนั้นในวันนี้ เมืองพัทยาจึงเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะบริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย) ซึ่งถือเป็นไข่แดงของเมืองพัทยาที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุด โดยพิจารณาเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางหมวด 2 สายที่ 48 เส้นทาง กรุงเทพฯ – เมืองพัทยา จากการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ปลายทางที่ “เมืองพัทยา” ซึ่งไม่มีการระบุแน่ชัดว่ากำหนดไว้ที่จุดใด ดังนั้นในที่ประชุมจึงมีมติร่วมกันได้พิจารณาแล้วว่า ให้รถตู้โดยสารสาธารณะ ตั้งแต่หมวด 9905, หมวด 48 (ต), 48 (ช), และ 48 (จ) สามารถที่จะเข้าแหลมบาลีฮายได้ โดยเมืองพัทยาจะเป็นผู้จัดระบบระเบียบการรับส่ง ในฐานะผู้ดูแลปกครองท้องถิ่น ให้ถูกต้อง เป็นธรรม เป็นประโยชน์กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเกาะล้าน โดยจะจัดที่จอดรถให้ทุกบริษัทเข้ามารับและส่งนักท่องเที่ยวแล้วออกไป ทั้งนี้ถือเป็นการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว
              แต่ถึงอย่างไรก็ตามสำหรับบริษัทที่ตั้งโต๊ะขายตั๋วไม่ต้องขออนุญาต ไม่มีกฎหมายห้าม ยกเว้นบนพื้นที่สาธารณะ แต่รถต้องจอดที่จุดต้นทางเท่านั้น ห้ามนำมาจอดบริเวณแหลมบาลีฮายโดยเด็ดขาด พร้อมกันนี้จะนำมติในที่ประชุมวันนี้เสนอคณะกรรมาธิการปกครองสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับทราบต่อไป

Advertisement