ประธาน อสม.อำเภอบางละมุง ชี้ อสม.มีความเสี่ยงไวรัสโคโรนา เพราะเป็นหน่วยแรกในการคัดกรองผู้ป่วย ต้องระวังตัวอย่างถูกต้อง ส่วนผู้ป่วยสามารถรับหน้ากากอนามัยฟรีที่ รพ.สต.ทุกแห่ง ยืนยันไม่ขาดแคลน พร้อมบริการเต็มที่

          (4 กุมภาพันธ์ 2563) ที่ รพ.สต.หนองสมอ นายวันชัย แสนงาม ประธาน อสม.อำเภอบางละมุง ได้ลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบสถานการณ์การขอรับหน้ากากอนามัย ซึ่งพบว่าขณะนี้มีผู้สนใจเดินทางเข้ามารับหน้ากากอนามัยกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสำหรับสถานการณ์ดังกล่าวพบว่าในพื้นทีประเทศไทยเองตอนนี้หลายหน่วยงานก็ได้ทำการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์กันอย่างเต็มที่
             ซึ่งในส่วนของ อสม.อำเภอบางละมุงนั้นก็พบว่าทางสาธารณสุขอำเภอบางละมุง ได้ขอความร่วมมือให้ อสม.อำเภอบางละมุง ทุกคน ร่วมกันเฝ้าระวังและคัดกรองในส่วนของผู้ป่วยที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศจีน ที่มีอุณหภูมิ 37.5 องศา ก็ให้รับแจ้ง รพ.สต.ใกล้บ้านเพื่อทำการตรวจสอบ ซึ่งในช่วงนี้นอกจากโรคไวรัสโคโรนา ที่หลายคนเฝ้าจับตามองอย่างต่อเนื่อง โรคไข้หวัดใหญ่ รวมถึงโรคชิกุนคุนยา ก็เป็นโรคที่มาแรงในช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นในส่วนของ อสม.ที่เฝ้าติดตามสถานการณ์และติดตามอาการผู้ป่วยเองก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยเช่นเดียวกัน ไม่ใช่ดูแลสุขภาพเฉพาะผู้ป่วยเท่านั้น อสม.ก็ต้องมีการดูแลสุขภาพ ด้วยการพกหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ได้มีการเข้าใกล้ผู้ป่วย เพื่อเป็นการป้องกันโรค ซึ่งหาก อสม.สุขภาพดี ผู้ป่วยก็จะได้รับการรักษาและติดตามอาการที่ดีอย่างต่อเนื่องไปด้วย
            ส่วนสถานการณ์ของการขอรับหน้ากากอนามัยที่ รพ.สต.ก็พบว่ามีผู้ป่วยเข้ารับการขอรับหน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตรงนี้พบว่าทาง รพ.สต.ทุกแห่งมีทั้งในส่วนของหน้ากากอนามัย และเจลล้างมืออย่างพอเพียง ซึ่งผู้ป่วยสามารถมาขอรับหน้ากากอนามัยฟรีได้ที่ รพ.สต.ทุกแห่งใกล้บ้าน

Advertisement