ตลาดน้ำ 4 ภาค (พัทยา) ร่วมมือกับ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา สร้างความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวให้ความรู้กับร้านค้าและนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตนป้องกันไวรัสโคโรนาที่ถูกต้อง

             เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ตลาดน้ำ 4 ภาค (พัทยา) ร่วมกับฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ลงพื้นที่แจกจ่ายแอลกอฮอล์เจล และให้ความรู้กับร้านค้าและนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตนป้องกันไวรัสโคโรนาที่ถูกต้อง
         ในวันเดียวกันตลาดน้ำ 4 ภาค (พัทยา) พร้อมด้วยพนักงาน และผู้ประกอบการร้านค้า ยังได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาด Big Cleaning Day ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

Advertisement