อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 2 เป็นประธานวันปฎิญาณตน นายมนัส มีพงษ์ ผู้บริหารตลาดน้ำ 4 ภาค หลังเข้ารับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานภาค 2 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

           (1 ก.พ.63) ที่โถงด้านหน้าตลาดน้ำ 4 ภาค คณะผู้พิพากษา เดินทางทางมาถึงห้องประชุมโถงใหญ่ เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนายมนัส มีพงษ์ ผู้บริหารตลาดน้ำ 4 ภาค หลังได้รับพระบรมราชโองการจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังมีพระราชโองการแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค 2 โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีกันอย่างต่อเนื่อง
           หลังได้เวลา นายสมบูรณ์ จิตรพัฒนากุล อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 2 ในฐานะประธานในพิธี ได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ พร้อมถวายคำนับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 14/2 ได้กำหนดว่า ก่อนเข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบจะต้องปฏิญาณตนต่อหน้าอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานซึ่งตนจะเข้าสังกัด ในวันนี้นายมนัส มีพงษ์ ผู้บริหารตลาดน้ำ 4 ภาค จึงได้กล่าวปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 4 รุ่น 4

             หลังปฏิญาณตนเสร็จสิ้น อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 2 ได้ให้โอวาท และมอบนโยบายตามลำดับ จากนั้นบรรดาผู้มีเกียรติได้ร่วมกันถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเป็นการแสดงความยินดี ก่อนที่ผู้ร่วมงานจะร่วมชมและศึกษาดูงานตลาดน้ำ 4 ภาคพัทยา ชมกิจกรรมภายในหมู่บ้านวิถีไทย และรับประทานอาหารร่วมกันก่อนที่จะเดินทางกลับ

 

Advertisement