กลุ่มเซ็นทรัลร่วมกับเมืองพัทยาจัดการแข่งขันจักรยานทางเรียบ “6th Central Group Cycling Championship 2020” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มีคลิป)

             เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครบรอบ 65 พรรษา ในปี 2563 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมืองพัทยาจึงร่วมกับสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด จัดการแข่งขันจักรยานทางเรียบชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “6th Central Group Cycling Championship 2020 @ Central Festival Pattaya Beach” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยมีพิธีเปิดการแข่งขันเมื่อช่วงเช้าวันที่ 2 ก.พ.63 ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.อ.ชัยชนะ นาคเกิด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พ.ต.ท.สมบูรณ์ เอื้อสมานไมตรี สารวัตรตำรวจท่องเที่ยวพัทยา นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา นายคมกฤษ ประสิทธิ์นฤทธิ์ กรรมการสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ร่วมในพิธีเปิดงาน ซึ่งมีนักกีฬาปั่นจักรยานและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 1,000 คน
          ทั้งนี้ แบ่งเป็นระยะทาง 70 กม. 62 กิโลเมตร และ 22 กิโลเมตร แบ่งเส้นทางออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มแข่งขัน กลุ่มท่องเที่ยว และกลุ่ม VIP โดยเส้นทางการแข่งขันเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์เรื่องสุขภาพให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ลดการใช้พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยรายได้ส่วนหนึ่งมอบสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และจัดซื้อจักรยานให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยใน 5 ปีที่ผ่านมา ได้มอบรายได้ส่วนหนึ่งจากจัดการแข่งขันให้กับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมซื้อจักรยานและส่งมอบให้กับนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รวมทั้งรถเข็นไฟฟ้าเพื่อส่งมอบให้กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
             งานแข่งขันจักรยาน ในครั้งนี้ นับเป็นงานแรกที่จัดขึ้นด้วยแนวคิด Zero Waste หรือ ของเสียเหลือศูนย์ มุ่งส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรให้กลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นการลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นให้เหลือน้อยลงสื่อสารผ่านสื่อต่างๆภายในงานเช่นจัดให้มีการสอนคัดแยกขยะเก็บขยะส่งไปยังปลายทางที่ถูกต้องกิจกรรม CSR ชวน VIP ปลูกต้นไม้และทำหมอนหลอดเพื่อส่งมอบให้กับมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีเพื่อผู้ป่วยยากไร้ในถิ่นทุรกันดารร่วมกับนายแพทย์พระราชทาน
             สำหรับเหรียญที่ระลึกได้ผลิตภายใต้ Concept รีไซเคิลจากวัสดุพลาสติกรีไซเคิล 100% ผลิตมาจากฝาขวดน้ำดื่มจำนวน 27 ฝา สายคล้องเหรียญผลิตมาจากขวดน้ำดื่ม โดย 1 ขวดสามารถผลิตได้ 3 สาย ในงานนักปั่นสามารถนำฝาขวดน้ำและขวดน้ำมาบริจาคเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นต่อไป นอกจากนี้โครงสร้างต่างๆ ที่ใช้ในงานยังเป็นวัสดุรีไซเคิลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่เหลือทิ้งไว้เป็นขยะให้กับทะเลและเมืองพัทยาอีกด้วย

(ชมคลิป)

Advertisement