โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล “Home Running Day” ครั้งที่ 3 เหล่าผู้รักสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก (มีคลิป)

            (1 ก.พ.63) ที่ สนามหญ้าเทียมอุดมประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล “Home Running Day” ครั้งที่ 3 โดยมีมาสเตอร์เชิดชัย ยังให้ผล หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม เป็นประธานจัดการแข่งขัน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า รวมทั้งให้ความสำคัญของการออกกำลังกาย และจัดเป็นประเพณีสืบต่อไป

            ในการจัดการแข่งขันฯ ในครั้งนี้ ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 เดินการกุศล ระยะทาง 3 กิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ 1) รุ่นทั่วไปไม่จำกัดอายุและเพศ 2) รุ่นvip ประเภทที่ 2 วิ่งการกุศล ระยะทาง 10.7 กิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น 5 รุ่น ได้แก่ 1) รุ่นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชาย 2) รุ่นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชาย 3) รุ่นนักเรียนหญิง 4) รุ่นประชาชนทั่วไปชาย และ 5) รุ่นประชาชนทั่วไปหญิง โดยมีเส้นทางการเดินภายในบริเวณโรงเรียน เส้นทางการวิ่งภายในบริเวณโรงเรียนและบริเวณค่ายลูกเสือลูโดวีโก
            ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศลในครั้งนี้ จำนวนกว่า 2,000 คน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยผู้ชนะเลิศ นักเรียน ม.ปลายชาย ได้แก่ นายอิสรชัยชาญ นันทรักษา, ชนะเลิศ นักเรียนม.ต้นชาย ได้แก่ นายพชร สกุลยา ม.1B, ชนะเลิศ นักเรียนหญิง ได้แก่ นางสาวภัทริยา บุญอารีย์, ชนะเลิศรุ่นประชาชนทั่วไปชาย ได้แก่ นายจีรศักดิ์ บำรุง และชนะเลิศรุ่นประชาชนทั่วไปหญิง ได้แก่ นางสาวปิ่นปินัทธ์ ทวีทรัพย์เพิ่มพูน

(ชมคลิป)

Advertisement