โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เข้มตามนโยบายกรมควบคุมโรค ตั้งจุดคัดกรองผู้ป่วยก่อนเข้ารับการรักษา หากพบกรณีเข้าข่ายต้องสงสัย เตรียมเจาะเลือดส่งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อวินิจฉัยอย่างละเอียด

            (31 ม.ค. 63) จากกรณีสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ระบาดในประเทศจีน และพบผู้ติดเชื้อในหลายประเทศ โดยทางการจีนออกมาตรฐานควบคุมฉุกเฉินขั้นสูงสุด และได้ปิดเมืองไปมากกว่า 10 เมืองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่านั้น ซึ่งในประเทศไทยก้เช่นเดียวกันได้มีการเฝ้าระวังสถานกาณณ์กันอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะตามเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆ ของประเทศ อาทิ ภูเก็ต เชียงใหม่ และพัทยา ก็ได้มีการวางมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าอย่างเข้มข้น ซึ่งในพื้นที่เมืองพัทยา โดยสาธารณสุขอำเภอบางละมุงเองก็ได้ขอความร่วมมือโรงพยาบาลทุกแห่งในการคัดกรองผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่เข้าข่ายต้องสงสัย เช่น มีประวัติเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศจีน หรือใกล้ชิดกับคนจีนที่มีอาการป่วย

            โดยทางโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาเองในฐานะที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ไม่ได้นิ่งนอนใจ ขานรับนโยบายจากกรมควบคุมโรค และสำนักการสาธารณสุขอำเภอบางละมุงอย่างเข้มงวด ด้วยการ SCREENING และติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ จุดเข้าออก และติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย Thermoscan ณ จุดทางเข้า ซึ่งสามารถตรวจพบผู้มีอาการไข้ได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่มีไข้สูงมากกว่า 37.5 องศา และหากพบประวัติว่าได้มีการเดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือได้ติดต่อกับชาวจีน ซึ่งทางโรงพยาบาลจะแยกผู้ป่วยและจะทำการตรวจหาเชื้อ Virus ไข้หวัดสายพันธุ์ A ,ไข้หวัดสายพันธุ์ B และ Virus RSV กรณีไม่พบเชื้อ ส่วนกรณีเข้าข่ายต้องสงสัย จำเป็นต้องเจาะเลือด และนำส่งศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อวินิจฉัยโดยละเอียดต่อไป
           ทั้งนี้ กิจกรรมคัดกรองทางโรงพยาบาลได้สร้างความอุ่นใจแก่ประชาชนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา เรื่อยไปจนกว่าจะมีคำสั่งจากกรมควบคุมโรค และจากสาธารณสุขอำเภอ
Advertisement