นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เตรียมปรับแผนการท่องเที่ยว เน้นตลาดภายในประเทศ อินเดีย เกาหลี รัสเซีย หลังทางการจีนประกาศมาตรการยุติการทำทัวร์ เป็นเวลา 3 เดือน และสั่งปิดประเทศ พร้อมเร่งสร้างความเชื่อมั่น ปรับโปรโมชั่น ดึงลูกค้ากลุ่มอื่นเข้าท่องเที่ยว

             หลังจากที่กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ออกประกาศด่วนตามคำสั่งของประธานนาธิบดี สี จิ้นผิง ให้หยุดการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธ์ุใหม่อย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันชีวิตของประชาชน จึงได้มีการออกคำสั่งดังต่อไปนี้ 1. ให้บริษัทนำเที่ยวทั่วประเทศหยุดดำเนินกิจการการท่องเที่ยว หยุดขายตั๋วเครื่องบินและโรงแรม 2. ทัวร์ที่ดำเนินการออกไปแล้วขอให้ดำเนินการให้เรียบร้อย แต่ต้องระมัดระวังสถานการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแต่ละคน โดยทุกหน่วยงานต้องตระหนักถึงความสำคัญของเหตุการณ์ฉุกเฉินครั้งนี้ และสนับสนุนนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านบริการและแก้ไขปัญหาหลังการขายให้สมเหตุสมผลต่อไป โดยหลังจากที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้ออกประกาศนี้ออกมา ส่งผลให้นักทอ่งเที่ยวจีน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ของประเทศได้หายไป ส่งผลให้ผู้ประกอบการด้านธุรกิจหลากหลายประเภท อาทิ ร้านอาหาร โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว เริ่มได้รับผลกระทบ ซึ่งหลายฝ่ายก็ไม่สามารถคาดเดาไม้ว่าหลังจาก 3 เดือนที่ประกาศปิดประเทศไปแล้วนั้น ทางการจีนจะประกาศอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่
               นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ตอนนี้ทางสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เตรียมเรียกประชุมด่วนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาจีนสั่งปิดประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาไวรัสโคโรน่า เป็นเวลา 3 เดือน เบื้องต้นได้มีการพูดคุยกับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นางปิ่นนารถ เจริญผล ถึงแนวทางในการปรับตลาดนักทอ่งเที่ยว ซึ่งจากอดีต ภาคธุรกิจหลายแห่งก็มุ่งเน้นไปที่ตลาดท่องเที่ยวใหญ่อย่างจีน จนทำให้ลืมมองตลาดในประเทศที่สำคัญ ที่ในช่วงนี้เราสามารถที่จะผ่านวิกฤตกาณณ์นี้ไปได้ด้วยกลุ่มนักท่องเที่ยวภายในประเทศ ดังจะเห็นได้จากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวปี 2562 พบว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพัทยามากถึง 18 ล้านคน โดย 9 ล้านคน เป็นคนไทย ที่เหลือเป็นอินเดีย เกาหลี รัสเซีย และอื่นๆ ส่วนจีนอยู่ที่จำนวน 2.5 ล้านคน ในปี 2562 ซึ่งทั้งหมดเป็นตัวเลขจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา ที่ได้มีการเก็บสถิติไว้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเทียบจากตัวเลขจริงๆ จะพบว่านักท่องเที่ยวมีจำนวนไม่มาก ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพัทยา หากเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ แน่นอนว่าสำหรับธุรกิจที่รับหรือบริการแก่นักท่องเที่ยวจีนย่อมได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน เพราะไม่มีตลาดอื่นมาสำรอง ก็คงต้องมีการปรับตัว

             ซึ่งในเรื่องของแผนการรับมือกับวิกฤตการท่องเที่ยวในครั้งนี้อย่างไม่เป็นทางการ แบ่งออกเป็นหลายแนวทาง อาทิ 1. การทำการตลาดกับนักท่องเที่ยวในประเทศ ด้วยการจัดโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวภายในประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยว 2. เตรียมจัดแพ็คเก็จการท่องเที่ยวต้อนรับปิดเทอมที่ใกล้จะมาถึง 3. เน้นตลาดต่างประเทศไปที่กลุ่มอินเดีย เกาหลี และรัสเซียเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการที่รับแต่นักท่องเที่ยวจีนเพียงอย่างเดียวก็อาจจะต้องมีการปรับตัวรับนักท่องเที่ยวอินเดีย และนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น เพื่อให้ธุรกิจอยู่ได้ในช่วงนี้ ซึ่งในช่วงนี้อาจจะมีนักเที่ยวชาวจีนบางกรุ๊ปทัวร์ยังไม่เดินทางกลับประเทศ รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่ม FIT ที่ยังคงไม่ได้เดินทางกลับประเทศ ก็อยากจะให้ประชาชนทำตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เหลืออยู่อย่างใส่ใจ ซึ่งในสัปดาห์หน้าจะได้มีการประชุมด่วนสมาชิกสมาคมร่วมกับภาครัฐเพื่อหาแนวทางในการรับมือสถานการณ์การท่องเที่ยว และรับมือกับอนาคตการท่องเที่ยวในอีก 3 เดือนนี้

Advertisement