เจ้าคณะอำเภอบางละมุงรับมอบที่ดิน 10 ไร่ หลังผู้ใจบุญบริจาคที่ดินให้กับคณะสงฆ์เพื่อร่วมสร้างบ้านพักผู้สูงอายุที่ยากไร้ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

             (28 มกราคม 2563) พระครูพิพิจกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอบางละมุง เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ พร้อมด้วยพระครูธรรมรังสีวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดโป่ง และพระปรัชธีรพงษ์ พร้อมด้วยผู้สื่อข่าว เดินทางไปร่วมสำรวจที่ดินของนายบุญชู กะหล่ำทอง และนางกิมชั้น มั่นเจริญ เนื่องด้วยคุณไพบูลย์ กะหล่ำทอง ลูกชายของเจ้าของที่ดิน ได้บริจาคให้กับคณะสงฆ์ จำนวน 10 ไร่ เพื่อนำไปก่อสร้างที่พักสำหรับผู้สูงอายุที่ยากไร้ในพื้นที่อำเภอบางละมุง ที่ในปัจจุบันพบว่ามีผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยยากไร้ และถูกทอดทิ้งเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการดำเนินการก่อสร้างที่พักอาศัยให้กับผู้สูงอายุ จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องรีบดำเนินการทำ เนื่องจากว่าปัจจุบันสังคมไทยเริ่มเข้าสุ่สังคมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่ขาดคนดูแลก็เพิ่มมากขึ้น

             ดังนั้นหลังทราบเรื่อง นายไพบูลย์ กะหล่ำทอง จึงได้บริจาคที่ดินจำนวน 10 ไรในพื้นที่ตำบลตะเคียนเตี้ย ซึ่งปัจจุบันเป็นไร่มันสำปะหลัง ให้พระครูพิพิจกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอบางละมุง เพื่อดำเนินการจัดสร้างเป็นที่พักของผู้สูงอายุ โดยในเบื้องต้นได้มีการวางรูปแบบในการดำเนินการจัดสร้างเป็นลักษณะบ้านเดียว ขนาดไม่ใหญ่มาก สามารถอยู่ได้ 2 คน มีผู้สูงอายุ 1 คนและคนดูแล อีก 1 คน ซึ่งในการดำเนินการแบบบ้านนั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เบื้องต้นดำเนินการจัดสร้าง 10 หลังก่อน ในราคาประเมินอยู่ที่หลังละ 150,000 บาท
              ทั้งนี้ หลังจากดำเนินการลงพื้นที่ในการชี้จุดสถานที่ในการดำเนินการสร้างที่พักคนชราแล้ว ก็คงต้องส่งเรื่องให้ทางสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรีดำเนินการต่อในเรื่องของการอุญาตขอใช้ที่ดิน ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ดิน สปก.ที่เจ้าของที่ดินใช้ในการดำเนินการปลูกผลผลิตทางการเกษตร โดยหากจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินดังกล่าว ทางสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอบางละมุง และเจ้าของที่ดิน จะต้องเดินทางไปชี้แจงที่สำนักงาน สปก.เพื่อขอเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่อย่างถูกต้องต่อไป และสำหรับผู้ใจบุญที่ต้องการร่วมทำบุญ สามารถติดต่อได้ที่ พระครูพิพิจกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอบางละมุง 089-0584962

Advertisement