ทภ 1 ร่วมสวนนงนุชพัทยา มอบสวนหย่อมชุมชนแออัด ราชทรัพย์

             (29 ม.ค.63) พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมด้วยนายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ผู้แทนบริษัทซีพีออลล์ จำกัด มหาชน ผู้แทนผู้ว่าราชการ กทม. ผู้แทนสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมมอบสวนหย่อม “Pocket Park” ปอดแห่งใหม่” แห่งที่ 20 ให้กับชุมชนราชทรัพย์ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
             สำหรับสวนหย่อมแห่งที่ 20 ทางสวนนงนุชพัทยา ได้นำทีมจัดสวนปรับเปลี่ยนจากพื้นที่รกร้างให้เป็นพื้นที่สีเขียว มีความร่มรื่นสบายตา ที่สามารถเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมี บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการฯ
             ทั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก ร่วมกับ กทม. สวนนงนุชพัทยา และบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้กับผู้มีฐานะยากจน และด้อยโอกาส ตามชุมชนแออัดในเขตพื้นที่ กทม. เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสุขอนามัยที่ดี ให้ประชาชนในชุมชนแออัด ตามพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ให้กับผู้อาศัยในชุมชนแออัด โดยดำเนินการมาแล้วทั้งหมด 20 สวน รอบเขต กทม.

Advertisement