สวนนงนุชพัทยาสร้างความอุ่นใจแก่นักท่องเที่ยว วางมาตรการ สวนสวย ปลอดโรค

              จากกรณีที่เชื้อไวรัสโคโรน่า เกิดระบาดภายในประเทศจีน ซึ่งมีบางส่วนและจังหวัดในประเทศไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อ แต่ในจังหวัดชลบุรียังไม่มีพบว่ามีประชาชนหรือนักท่องเที่ยวมีการติดเชื้อแต่อย่างใด โดยสถานประกอบการหลายแห่งได้มีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่ากันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางสวนนงนุชพัทยา ได้ดำเนินการวางมาตรการในการดูแลและช่วยป้องกันโรค เพื่อสร้างความมั่นใจของนักท่องเที่ยวชาวจีน ชาวต่างประเทศ รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว
              ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ม.ค.63 นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วยนาย กัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา นายกิตติ บุญรัตนเนตร สาธารณสุขอำเภอสัตหีบ ได้ร่วมกันแจกหน้ากากอนามัยแก่ผู้ที่มาท่องเที่ยว และตั้งจุดคัดกรองนักท่องเที่ยวทุกคนบริเวณชานชาลาทางเข้าสวนนงนุชพัทยา โดยใช้เครื่องยิงเทอโมมิเตอร์ในการวัดไข้ลูกค้าก่อนเข้าไปภายในสวนนงนุชพัทยา พร้อมจุดบริการเจลล้างมือก่อนเข้าสวนนงนุช
               นายกิตติ บุญรัตนเนตร สาธารณสุขอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า ในเขตอำเภอสัตหีบ และในจังหวัดชลบุรี ไม่มีการพบเชื้อโคโรน่าไวรัส และผู้ป่วย โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี สาธารณสุขจังหวัด และอำเภอสัตหีบ ได้มีมาตรการควบคุมป้องกันโรคโดยสถานประกอบการนักท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภอสัตหีบ เช่น สวนนงนุช จะมีจุดคัดกรองนักท่องเที่ยว มีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือ รวมถึงการแจกหน้ากากอนามัย ตลอดจนติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การปฎิบัติตัวของนักท่องเที่ยว รวมถึงระบบการส่งตัวผู้ป่วย หากพบผู้ป่วยมีไข้สูงเกินกำหนด ซึ่งเป็นระบบที่ทางสวนนงนุชและทางราชการได้กำหนดไว้เตรียมความพร้อมป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่านี้
                นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า ในช่วงที่มีการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาในประเทศจีน แม้ที่จังหวัดชลบุรีจะไม่มีการพบผู้ป่วยแต่อย่างใด แต่ก็มีนักท่องเที่ยวจีนที่มาเดินทางมาเที่ยวเมืองพัทยาจำนวนมาก โดยเฉพาะสวนนงนุช แม้อากาศที่สวนนงนุชจะมีการถ่ายเทอากาศ และต้นไม้ในสวนนงนุชก็ช่วยซึมซับอากาศที่ไม่บริสุทธิ์ แต่ในส่วนมาตรการของทางสวนนงนุชพัทยา เราได้สร้างความอุ่นใจแก่นักท่องเที่ยว โดยจะมีการแจกหน้ากากอนามัยตามจุดต่างๆ พร้อมทั้งวิธีแนะนำจากพนักงานในการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันเชื้อจากภายนอก พร้อมยังติดตั้งจุดคัดกรองบริเวณชานชาลาทางเข้าสวนนงนุชพัทยา โดยใช้เครื่องยิงเทอโมมิเตอร์ในการวัดไข้ลูกค้าก่อนเข้าไปภายในสวนนงนุชพัทยาทุกคน พร้อมติดตั้งอ่างล้างมือ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือโดยรอบสวนนงนุช รวมถึงห้องอาหารต่างๆ ทุกห้อง ติดตั้งเครื่องกรองอากาศฆ่าเชื้อในห้องอาหาร สำหรับห้องชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย หลังจบการแสดงทุกรอบ เราได้ทำความสะอาดที่นั่งด้วยการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทุกรอบการแสดง รวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติจากกระทรวงสาธารณสุข บนจอ LED ทั่วบริเวณ และติดตั้งป้ายตามจุดต่างๆ ภายในสวนนงนุชพัทยาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน และชาวต่างประเทศ รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว

Advertisement