สนามบินอู่ตะเภาเพิ่มมาตรการเข้ม ตรวจผู้โดยสารขาเข้า และขาออก เที่ยวบินจากจีนยกเลิก

             จากกรณีที่ได้มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ประกอบกับประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาประเทศไทยโดยใช้สายการบินต่างๆ ในรูปแบบของทัวร์เช่าเหมาลำ ครอบครัว และส่วนตัว เป็นจำนวนมากลำดับต้นๆ ทำให้ประเทศไทยต้องมีมาตรการในการตรวจสอบนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้าโดยสารการบิน โดยให้มีการติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน วัดอุณหภูมิในร่างกายแบบแฮนด์เฮลด์

              พลเรือโท กฤชพล เรียงเล็กจำนงค์ ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เปิดเผยว่า หลังจากที่รัฐบาลสั่งให้สนามบินต่างๆ เพิ่มมาตรการในการคัดกรองนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และประธานกรรมการบริหารกองทุนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้สั่งการให้การท่าอากาศยานเพิ่มมาตรการเหมือนกับการปฏิบัติของการท่าอากาศยานอื่นๆ อย่างเคร่งครัด จึงได้ติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน วัดอุณหภูมิในร่างกายแบบแฮนด์เฮลด์ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อตรวจวัดผู้โดยสารขาเข้าเท่านั้น ที่ผ่านมายังไม่พบนักท่องเที่ยวที่ความเสี่ยงในเรื่องนี้ และกล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้เพิ่มมาตรการด้วยการตรวจวัดอุณหภูมินักท่องเที่ยวทั้งหมดที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ทั้งผู้โดยสารขาเข้า และขาออก เพราะไม่สามารถจะคาดเดา หรือตรวจสอบได้เลยว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาก่อนหน้านี้ได้ติดเชื้อเข้ามาหรือไม่ แล้วมาฟักตัวเกิดอาการในประเทศไทย เพื่อความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารที่ใช้สนามบินอู่ตะเภา ในการเดินทางเข้า -ออก จำเป็นต้องตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวขาเข้า และขาออก โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานอู่ตะเภา ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) มาร่วมคัดกรองด้วย

นอกจากนี้ยังได้มีการประสานข้อมูล รายละเอียดกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และรายงานการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินโรคอุบัติใหม่จากประเทศจีน อีกทั้งส่งรายงานเที่ยวบินขาเข้า และขาออก ที่เดินทางมาจากประเทศจีนเข้ามาสนามบินอู่ตะเภา ในส่วนความพร้อมในสนามบินอู่ตะเภา ได้มีการเตรียมความพร้อมฝ่ายแพทย์ ในกรณีต้องคัดกรองผู้โดยสารอีกด้วย ด้านสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินโดยสาร ทัวร์เช่าเหมาลำ ครอบครัวและส่วนตัว ที่จะบินจากประเทศจีนมายังท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้แจ้งยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดแล้ว ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบ หรือจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าจะหยุดระบาดต่อไป

Advertisement