เศรษฐกิจโลกพ่นพิษ ส่งผลกระทบต่อศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ฯหลายองค์กรหยุดติดการสนับสนุนฯ

Advertisement